Home STARE KATEGORIJE Labin - Vijeće Nevina Miškulin nova gradska vijećnica

Nevina Miškulin nova gradska vijećnica

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Labina vijećnici su
jednoglasno prihvatili odluke o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i o
visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu i to
bez rasprave. Raspravu je jedino izazvala Poslovnička odluka o izmjenama i
dopunama Poslovnika Gradskog vijeća: Naime iako su predložene izmjene i dopune
usaglašene između vladajućih i oporbe, danas su oporbeni vijećnici predložili
da se potpredsjednici Vijeća aktivnije uključe u rad Vijeća, odnosno pripremu
sjednica, a zatražili su i da se vrijeme za postavljanje pitanja s 2 minute
vrati na 3 minute, iako su sami predložili, a što je prihvaćeno da ono bude 2
minute.

Njihovi prijedlozi međutim nisu prihvaćeni. Poslovnička odluka o
izmjena i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća, a koju su oporbenjaci i
inicirali, prihvaćena je s 9 glasova za vladajućih i vijećnika HDZ-a Nenada
Boršića, dok je šestero oporbenih vijećnika bilo suzdržano. Na sjednici je
svečanu vijećničku prisegu dala Nevina Miškulin. Ona je naime, a nakon odlaska
u mirovinu kao službenica Grada Labina aktivirala svoj mandat, kojeg je upravo
zbog nespojivosti funkciji bila stavila u mirovanje. Za to vrijeme u vijeću ju
je mijenjala druga s njezine nezavisne liste Jasminka Radolović.