Home STARE KATEGORIJE Općine - Raša U Krapnu se prodaje 40-tak stanova

U Krapnu se prodaje 40-tak stanova

Donijeta je i odluku o prodaji 40-tak stanova u Krapnu, a koji su u vlasništvu općine. Na prodaju će se staviti stanovi koje koriste najmoprimci na temelju ugovora o najmu stana na određeno vrijeme sa slobodno ugovorenim najamninom, stanovi koje koriste najmoprimci koji su sklopili ugovor o najmu na neodređeno vrijeme, stanovi koje koriste najmoprimac ili korisnik na temelju druge valjane pravne osnove i stanovi koji se do dana stupanja na snagu odluke o prodaji koriste bez valjane osnove. Sadašnji korisnici stanova će imati pravo prvokupa stana u kojem stanuju, pod uvjetom da su ponudili najvišu cijenu, ali će stan moći kupiti po povoljnijim uvjetima odnosno s popustom od 85 posto ostvarene kupoprodajne cijene.