Home LABIN Labin - ostalo Brisanje prava zaloga obveza je novog vlasnika nekretnine

Brisanje prava zaloga obveza je novog vlasnika nekretnine

Upravni odjel za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, dana
13.02.2019. godine objavio je natječaj za prodaju stambeno – poslovne građevine
u nizu u Labinu, G. Martinuzzi broj 14, u cjelini – u zemljišnim knjigama
Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižni odjel Labin upisana kao k.č. 354
(ulica G. Martinuzzi, zgrade, površine 54 m2) upisana u zk.ul. 1410 k.o. Labin
– Presika a sastoji se od tri posebna dijela:

1. suvlasnički dio:
50/100 etažno vlasništvo (E-1) – s kojim je povezano pravo vlasništva
na posebni dio nekretnine: stan na prvom katu, koji se sastoji od jedne sobe,
kuhinje, kupatila i terase, ukupne površine 38,96 m2, te drvarnica u prizemlju,
desno.

 2. suvlasnički dio:
18/100 etažno vlasništvo (E-2) – s kojim je povezano pravo vlasništva
na posebni dio nekretnine: prostor u prizemlju, lijevo, koji se sastoji od
jedne prostorije, ukupne površine 14,00 m2.

 3. suvlasnički dio:
32/100 etažno vlasništvo (E-3) –  s kojim je povezano pravo
vlasništva na posebni dio nekretnine: prostor u prizemlju, desno, koji se
sastoji od jedne prostorije, ukupne površine 24,81 m2. 

Obzirom na brojne upite
potencijalnih kupaca vezano za dugovanje koje je osigurano založnim pravom na
teret k.č. 354 upisane u zk.ul. 1410 k.o. Labin – Presika – 1. suvlasnički dio:
50/100 etažno vlasništvo (E-1),  Grad
Labin ističe da prodaje nekretninu k.č. 354 upisanu u zk.ul. 1410 k.o. Labin –
Presika (koja se sastoji od tri posebna dijela) po početnoj cijeni od
277.300,00 kuna. 

Međutim, kako je i u samom tekstu
natječaja navedeno, na teret k.č. 354 upisane u zk.ul. 1410 k.o. Labin –
Presika – 1. suvlasnički dio: 50/100 etažno vlasništvo (E-1) – stan na prvom
katu, upisano je pravo zaloga u korist: RH, Ministarstvo financija, Porezna
uprava – Područni ured Pazin. Visina dugovanja osiguranog založnim pravom
iznosi sveukupno 57.605,99 kn i radi se o fiksnom iznosu na koji se ne plaćaju
kamate. Iznos do 57.605,99 kn uplaćuje se u korist računa navedenih u
obavijesti Ministarstva financija – Porezna uprava, Područni ured Pazin od 28.
studenog 2018. godine. 

Nadalje, prema dopisu Općinskog
državnog odvjetništva u Puli-Pola iznos na ime troška postupka osiguranja
iznosi 1.000,00 kn sa zateznim kamatama koje teku od 04.11.2004. godine do
isplate. Dakle, na iznos od 1.000,00 teku kamate i one su za razdoblje od
04.11.2004. do 28.01.2019. godine iznosile 1.717,24 kn. Iznos od 1.000,00 kn uvećan
za zatezne kamate uplaćuje se u korist državnog proračuna.

Dakle, Grad Labin prodaje nekretninu k.č. 354
k.o. Labin – Presika s uknjiženim teretom prava zaloga što znači da će kupac
nakon što Gradu Labinu isplati kupoprodajnu cijenu i zaključi Ugovor o
kupoprodaji nekretnine, postati vlasnikom nekretnine na kojoj je i nadalje
uknjiženo naprijed navedeno pravo zaloga u korist RH, Ministarstva financija –
Porezna uprava, Područni ured Pazin.  Brisanje prava zaloga, u
gore navedenim iznosima, obveza je novog vlasnika nekretnine.