Home STARE KATEGORIJE Labin - Gradonačelnik Dovršeni radovi na područnoj školi Kature, ravnatelj Alilović: Iznimno sam ponosan na...

Dovršeni radovi na područnoj školi Kature, ravnatelj Alilović: Iznimno sam ponosan na ovaj projekt

Na današnjoj konferenciji u Područnoj školi Kature Osnovne
škole Ivo Lola Ribar u Labinu, nazočili su gradonačelnik Grada Labina Valter
Glavičić, ravnatelj Osnovne škole Ivo Lola Ribar Miro Alilović i direktor
tvrtke izvođača radova Maling d.o.o. iz Labina Milenko Malić.

Grad Labin krenuo je tijekom kolovoza 2018. godine s
projektima energetske obnove dva objekta, područne osnovne škole Ivo Lole Ribar
na Katurama i Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, a oba projekta djelomično su
financirana iz europskih fondova. Radovi na spomenutim objektima su dovršeni, a
postignutim rekonstrukcijama na istima, stvorit će se znatna ušteda
financijskih sredstava koja se ulažu za potrošnju energije. 

„Iznimno sam ponosan na ovaj projekt, ali i zahvalan za brzu
reakciju Gradonačelnika i gradske uprave koji su prepoznali potrebu za
poboljšanjem uvjeta rada u najvećoj područnoj školi na Labinštini,“ izjavio je
ravnatelj Alilović. 

Gradonačelnik Grada Labina izrazio je veliko zadovoljstvo
obavljenim radovima te je istaknuo: „Zahvaljujem se učenicima, roditeljima,
djelatnicima i ravnatelju Osnovne škole Ivo Lola Ribar na strpljenju prilikom
trajanja radova na obnovi škole u Katurama. Sinergija svih uključenih strana,
gradske uprave, škole i izvođača radove doprinijela je brzom, kvalitetnom i
uspješnom dovršetku radova. Ovaj projekt, težak preko 4,2 milijuna kuna,
predstavlja najveće ulaganje Grada Labina kao osnivača osnovnih škola na našem
području u zadnjih 27 godina. Možemo reći kako je ova škola zapravo obnovljena
od temelja, te nastavljamo dalje s novim projektima obnove objekata iz segmenta
obrazovanja.“ 

Radove na obnovi područne PŠ Kature Osnovne škole Ivo Lola
Ribar u Labinu su dovršeni, a izvršilo ih je trgovačko društvo Maling d.o.o. iz
Labina. Ukupna vrijednost projekta je 4.222.629,18  kn, dok je 1.307.583,14 kn bespovratnih
sredstava Gradu Labinu odobreno iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Milenko Malić istaknuo je kako je projekt energetske obnove
zgrade PŠ Kature obuhvatio sanaciju, temelja, sanaciju poda, sanaciju kapilarne
vlage svih zidova prizemlja, sanaciju fasade, sanaciju krova, zamjenu vanjske
stolarije, rekonstrukciju kotlovnice sa zamjenom postojećeg kotla novim na
pelete te zamjenom postojećih ogrjevnih tijela i zamjenu postojeće rasvjete
novom energetski učinkovitijom.

Od početka školske godine 2018./2019., pa sve do završetka
unutarnjih radova, učenici polaznici škole na Katurama imali su organiziranu
nastavu u matičnoj školi. Kad su dovršeni unutarnji radovi, nastavilo se na
vanskom dijelu zgrade te su krajem prosinca radovi i završeni u zakazanom roku
kako bi učenici novo polugodište mogli započeti u obnovljenoj školi.