Home STARE KATEGORIJE Labin - Gradska uprava Federika Mohorović Čekada nova predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Federika Mohorović Čekada nova predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina doneseno je rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova na mandat od četiri godine. Naime, kako je mandat dosadašnjim članovima Povjerenstva istekao, Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Labina utvrdila je prijedlog novih članova Povjerenstva, koji je Gradsko vijeće i prihvatilo.

Novoimenovano Povjerenstvo čine: zamjenica gradonačelnika Federika Mohorović Čekada kao predsjednica te članovi Eni Modrušan, Alda Miletić, Dolores Sorić, Darko Martinović, Daniel Mohorović i Nenad Boršić.

Valja naglasiti kako, prema važećem Zakonu o ravnopravnosti spolova, jedinice lokalne samouprave nisu dužne formirati Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, ali Grad Labin želi promicati svijest o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini na svim područjima djelovanja, pa je tako Povjerenstvo za ravnopravnost spolova radno savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Labina, osnovano radi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.