Home LABIN Labin - ostalo Grad Labin prodaje zgradu u starom gradu

Grad Labin prodaje zgradu u starom gradu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika
Grada Labina KLASA: 021-05/19-01/2-30 URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 07. veljače
2019. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje
akata za gradnju objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina prikupljanjem
pismenih ponuda. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja
na oglasnoj ploči Grada Labina i objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu
– Glasu Istre.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj
omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – ponuda za kupnju nekretnine“ i
to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina, Titov
trg 11 (prizemlje, soba broj 1). Zainteresirani se za informacije o natječaju
mogu obratiti Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
izdavanje akata za gradnju Grada Labina, soba broj 24 A – II kat ili na broj
telefona 052/866 -823. Razgledavanje nekretnine koja je predmet ovog natječaja
moguće je uz prethodnu najavu na broj telefona 052/866-823.

PODACI O NEKRETNINI