Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Istra Istarska županija pri samome je vrhu u Republici Hrvatskoj po izdvajanjima za...

Istarska županija pri samome je vrhu u Republici Hrvatskoj po izdvajanjima za kulturu

U proteklih pet godina, u obnovu i očuvanje
bogate istarske kulturne baštine uloženo je više od 50 milijuna kuna, a brojni
su projekti realizirani zahvaljujući bespovratnim sredstvima iz EU fondova.
Također, Istarska županija može se pohvaliti da godišnje izdvaja šest posto
proračunskih sredstava za kulturu te je pri samome vrhu u Hrvatskoj. U
nadolazećem razdoblju, kako najavljuje istarski župan Valter Flego, značajna će
biti ulaganja u kulturnu infrastrukturu.

Značajne aktivnosti na planu zaštite, sanacije i
revitalizacije kulturno-povijesne baštine poduzet će se na pulskom Kaštelu, u
Povijesnom i pomorskom muzeju Istre, u sklopu projekta ITU mehanizma. Prema
planiranom hodogramu aktivnosti, u jesen ove godine trebali bi početi
građevinski radovi na Kaštelu, prvo sanacijom istočne kortine utvrde i
uređenjem izložbeno-galerijskog prostora, u kojemu će biti postavljena izložba
o fortifikacijskom sustavu Pule. Veliki će dio izložbene prezentacije
predstavljati multimedijska rješenja. Uredit će se i novi sanitarni čvor i
ugostiteljski punkt. Zatim će se, u drugoj fazi, koja je planirana za jesen
2020., urediti tunelski prostor Zerostrasse, koji će dizalom biti povezan s
muzejskim izložbenim prostorom na Kaštelu.

Istarska županija, kao osnivač Povijesnog i
pomorskog muzeja Istre, koji je smješten u utvrdi na Kaštelu, već dugi niz
godina provodi brojne aktivnosti, koje su u funkciji uređenja Muzeja, sanacije,
zaštite i revitalizacije utvrde. Za tu smo svrhu, osim proračunskih sredstava
Ministarstva kulture, Istarske županije i Grada Pule, značajna financijska
sredstva uspjeli povući iz europskih fondova i zahvaljujući dobroj suradnji s
talijanskom Regijom Veneto, ističe župan Flego. Na taj su način sanirane
zapadna kortina i kula, a objekt nekadašnje vodospreme preuređen je u suvremeni
posjetiteljski centar i izložbeno-galerijski prostor. U tijeku je i sanacija
potpornog zida oko rova utvrde. Realizacijom radova, planiranih u sklopu ITU
mehanizma, utvrda Kaštel bit će kvalitetno sanirana i narednih 30 godina će kao
jedinstvena cjelina, bitno će doprinijeti kulturnoturističkoj ponudi.

Istarska županija realizirala je i niz projekata
koji čine nisku kulturne infrastruktura u unutarnjoj Istri, poput Kuće fresaka
u Draguću, Hiže od besid u Pazinu, Centra za nematerijalnu kulturu Istre u
Pićnu i Mediteranskog plesnog centra u Savičenti. Sljedeći je korak Kuća
kaštela u Momjanu, nastavlja župan Flego i dodaje da je cilj projekta očuvati,
valorizirati i promicati vrlo vrijednu baštinu kaštela u Istri kako bi dodatno
osvijestili lokalno stanovništvo o kulturnim vrijednostima koje nas okružuju te
privukli i usmjerili više turista u manje korišteni prostor zaleđa. Projekt je,
stoga, usmjeren na dostupnost i povezivanje ruralnog područja s glavnim
turističkim središtima i lukama.

U partnerstvu s Gradom Buje pristupilo bi se
obnovi zgrade stare mljekare u Momjanu koja bi postala središte istraživanja i
promocije istarskih kaštela, u kojem bi se, između ostalog, istraživalo
obitelji koje povezuju kaštele, osmišljavalo zajedničke itinerere, promoviralo
unutarnjost Istre, te stvaralo nove turističke pakete. Planirana je i suradnja
s filmskim komisijama susjednih regija i zemalja te, u suradnji s Istarskom
filmskom komisijom, promocija Istre kao filmske destinacije.

Značajno je i virtualno se umrežiti kako bi
dugoročno nastao tzv. Put kaštela putem kojeg bi zainteresirani obilazili sve
istarske kaštele. Buzet s obnovom kaštela Pietrapelosa, Svetvinčenat s Kaštelom
Morosini-Grimani, Buje s Kaštelom Rotta, Cerovlje s Pazom i Posertom, Kanfanar
s Dvigradom tijekom godina su, u suradnji sa Županijom i Ministarstvom kulture,
učinili ogromne iskorake. U zajedništvu s pazinskim i pulskim kaštelom trebalo
bi daljnjim umrežavanjem učiniti bitno vidljivijim i ovaj dio istarskog
kulturnog blaga, pojašnjava župan Flego.

Državni arhiv u Pazinu od 70-ih godina prošlog
stoljeća nije u mogućnosti preuzimati arhivsko gradivo s terena zbog nedostatka
spremišnog prostora. Odlukom Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom
imovinom Ministarstvo kulture dodjeljuje državnom arhivu na korištenje bivše
vojno skladište Bertoši kod Pazina i pripadajuće zemljište. Naime, riječ je o
građevini poslovne je namjene, a planira se urediti u tri faze. Procjena je
kako bi rekonstrukcija i nadogradnja vojnog skladišta za potrebe arhivskog
spremišta za osposobila sveukupno 1.782,05 metara četvornih površine što bi
omogućilo primjereno preuzimanje i pohranu oko 10.000 metara dužnih građe tj.
riješilo bi pitanje pohrane građe za narednih 30 godina.

Nakon dodjele zemljišta i ishođenja sve potrebne
dokumentacije razgovara se s svim istarskim gradovima i općinama kako bi
preuzeli trošak građevinskog dijela obnove objekta, dok bi Ministarstvo kulture
preuzelo trošak opremanja spremišta u Bertošima.

– Vjerujem kao ćemo poznatom istarskom
solidarnošću, a na dobrobit svih, zajednički realizirati i ovaj iznimno
značajan projekt za kulturu, ali i za sve građane Istre koji redovito potražuju
arhivsku građu i podatke pohranjene u njoj, zaključuje istarski župan Valter
Flego.