Home LABIN Labin - ostalo Kreće postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta

Kreće postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta

Upravni odjel za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina, na temelju čl. 131. i 133.
Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), započeti će s
postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta. Obavještavaju se nositelji prava
na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena
nerazvrstana cesta NC 41.04.01. GORA GLUŠIĆI – MIKALJINI o  započinjanju postupka evidentiranja
nerazvrstane ceste radi upisa u zemljišne knjige.

JAVNI POZIV