Home STARE KATEGORIJE Općine - Kršan Kršanci raspisali Javni poziv za financiranje udruga

Kršanci raspisali Javni poziv za financiranje udruga

Općina Kršan raspisala je Javni poziv za financiranje
programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode Udruge u
2019.godini.   Pravo podnošenja
prijedloga na javni poziv imaju sve udruge, neprofitne organizacije i ustanove
koje su osnovane ili djeluju na području Općine Kršan, ili obavljaju
djelatnosti od interesa za Općinu Kršan i koje su do datuma prijave na Javni
poziv registrirane kao neprofitne organizacije najmanje godinu dana.  U proračunu Općine Kršan za ove je namjene osigurano
ukupno 980 tisuća kuna. Za djelatnost amaterskih klubova u sportu osigurano je
700 tisuća kuna, a okvirni broj planiranih ugovora je petnaest.

Za financiranje djelatnosti kulturno-umjetničkih udruga
planirano je 120 tisuća kuna, a okvirni broj ugovora koji će se potpisati je
deset. Udruge s područja socijalne skrbi i humanitarne zaštite na raspolaganju
imaju 65 tisuća kuna, a planirano je da će okvirni broj ugovora biti dvadeset.

Za poticanje poljoprivrede namijenjeno je 20 tisuća kuna i
šest ugovora, za poticanje turizma 25 tisuća kuna i četiri ugovora, a u
proračunu su osigurana i sredstva za tekuće donacije udrugama i ostalim
neprofitnim organizacijama u visini od 50 tisuća kuna i planiranih šest
ugovora. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i
ugovoriti je 500, a najveći 300.000 kuna. Sva potrebna dokumentacija za prijavu
na javni poziv dostupna je na web stranicama Općine Kršan www.krsan.hr. Prijave
se najkasnije do 15.ožujka dostavljaju osobno u općinsku pisarnicu ili poštom
na adresu Općine Kršan.