Home LABIN Labin - ostalo Kulturnu strategiju Grada Labina izraditi će Mario Gigović

Kulturnu strategiju Grada Labina izraditi će Mario Gigović

Na sjednici Vijeća za kulturu Grada Labina, održanoj u
utorak 5. veljače 2019. godine u maloj gradskoj vijećnici, prezentiran je i
usvojen akcijski plan izrade nove Kulturne strategije Grada Labina. U izradi
kulturne strategije Grada Labina za razdoblje od 2020. do 2030. sudjelovat će konzorcij
sastavljen od predstavnika Grada Labina, kulturnih i obrazovnih ustanova,
nezavisne scene, kreativnih industrija, lokalnog gospodarstva i turističkog
sektora, kao i zainteresiranih pojedinaca koji će se moći prijaviti putem
Javnog poziva koji će do kraja tjedna biti objavljen na službenim web
stranicama Grada Labina.

Izradu će provoditi agencija „Supermark“, specijalizirana za
komunikacijske strategije u kulturi, a voditelj izrade strategije je Mario
Gigović, mag. produkcije i asistent na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Za razliku od Odbora za kulturu koji osniva Gradsko vijeće,
Vijeće za kulturu Grada Labina savjetodavno je tijelo Gradonačelnika u području
kulture, a njegovi su članovi: Vinko Šaina, Zdravko Milić, Tea Bičić, Ljiljana
Vlačić, Dean Zahtila, Mario Gigović, Melita Lasek Satterwhite, Silvia Fiamengo
i Klaudia Barbić.

Sjednicu Vijeća za kulturu otvorila je zamjenica
gradonačelnika Grada Labina, Federika Mohorović Čekada, koja je naglasila
važnost izrade nove strategije. „Radi se o planu unapređenja sustava kulture u
našem gradu općenito. Ovaj strateški dokument zamišljen je kao okosnica razvoja
i promocije kulturnog i kreativnog stvaralaštva Labina kroz iduće desetljeće. U
2019. godini očekuje nas mnoštvo aktivnosti oko izrade Strategije, a prije
upućivanja iste Gradskom vijeću, provest će se i postupak savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću. Vjerujemo da će Gradsko vijeće Strategiju usvojiti
krajem 2019. godine.“