Home LABIN Labin - ostalo Mobilno reciklažno dvorište za vikend u Šumberu

Mobilno reciklažno dvorište za vikend u Šumberu

Mobilno reciklažno dvorište, poduzeće 1. maj iz
Labina, ovog vikenda će postaviti kod mjesnog doma u Šumberu, od 8. do 10.
veljače (od petka do nedjelje), sa radnim vremenom od 9,00 do 16,00 sati. Kod
dvorišta će dežurati djelatnik 1. maja, zbrinjavanje posebnih vrsta otpada je
besplatno, a radi se, primjerice, o starim kućanskim uređajima, namještaju,
baterijama, otpadnim uljima, gumama, većim komadima plastike, metala, kartona i
sl.

Treba istaknuti da će i idućih tri vikenda mobilno
reciklažno dvorište biti postavljano na području Općine Sv. Nedelja, i to u:
Snašićima, Štrmcu i Sv.Martinu.