Home Ostalo Od novog pročelnika očekujem i nove poticajn(ij)e mjere

Od novog pročelnika očekujem i nove poticajn(ij)e mjere

Pri kraju protekle godine Grad Labin dobio je novog pročelnika zaduženog za gospodarstvo i EU fondove, a znamo da je svaki događaj prilika za nova postignuća koja bi radovala sve nas građane. Kako je akcija temelj svakog uspjeha, meni se čini da će smjer traženja poboljšanja uključivati nove mjere za poticanje malog gospodarstva. Ove godine Grad je servirao dvije mjere za mikro i mala poduzeća (baš kao i lani). Jedna mjera je davanje do 7.500 kuna za poduzetnike početnike, a prihvatljivi su praktički svi troškovi mladog poduzeća, osim PDV-a. Druga mjera je trošak nabave opreme, i tu se daje 20.000 kuna, s time da ukupni trošak nabave mora biti veći od 50.000 kuna.

Novi će pročelnik zasigurno razraditi nove mjere koje bi mogle zaživjeti 2020. godine, a raznih ideja tu ne treba nedostajati. Također, ne treba se bojati neuspjeha. Poželjna je mjera potpore za nova zapošljavanja, bila bi fokusirana prema zapošljavanju osoba sa labinske ispostave za zapošljavanje, prema osobama koje su tek završile školovanje i prema osobama koje su nedavno završile stručno osposobljavanje. Jedan način moguć je kao (su)financiranje doprinosa (iz i na plaću), a drugi način je sufinanciranje određenog postotka bruto plaće (uz neko maksimalno ograničenje).

Zanimljiva potpora koju imaju gotovo svi istarski gradovi je potpora za pripremu EU projekata. Troškovi konzultanata su značajna stavka, a već sufinanciranje pola troška pripreme (a maksimalno do 7.500 kuna) bio bi veliki plus. Treba znati da brojni konzultanti traže određeni iznos unaprijed, a dio nakon uspješne aplikacije projekta. Nekada je postojala mjera potpore za kupnju inventara i opreme. Mogućnost je povratak slične mjere za poticanje konkurentnosti, ali sa strožim kriterijima o tome koja to oprema doprinosi konkurentnosti.

Već simbolična mjera od sufinanciranja pola troška (do maksimalno 10.000 kuna) može mnogo značiti mikro poduzetnicima. Ne bi bilo loše ni dati mogućnost poduzetnicima bez zaposlenih osoba (primjerice, oni koji negdje rade, a uz stalni posao pokreću i poduzetništvo) neku simboličnu mogućnost, pa makar se radilo o sufinanciranju troškova knjigovodstva koji lako dosegnu i po 7.000 kuna godišnje za jednostavnija poduzeća. Uvijek je dobro da se pokreću nova poduzeća, ako ništa drugo daje mogućnost smanjivanja „fuša“ – sive ekonomije, a i daje mogućnost da se razvije nova uspješna poduzetnička priča.

Ostale mogućnosti obuhvaćaju poticanje dobivanja raznih certifikata, marketing, izradu projektno-tehničke dokumentacije (za proizvodne djelatnosti), prekvalifikaciju nezaposlenih, uvođenje inovacija, polaganje majstorskih ispita, udruživanje privatnih iznajmljivača i slično. U nekom pozitivnom scenariju Grad bi mogao raspolagati fondom za subvencioniranje djela kamate na kredite za poduzetnike koji ulažu u nekoj od poželjnih djelatnosti (da ne kažem deficitarnim).

U tom slučaju obično se pokriva jedan ili dva postotna boda kamate. Naravno, nevolja ili gnjavaža nikad ne ide sama, pa se sve te potpore moraju uklopiti u širu sliku koja obuhvaća poduzetnički inkubator (u zgradi „samačkog“), co-working prostor (trenutno u nastajanju na katu gradske knjižnice), poduzetničke zone (Vinež, Ripenda, Starci, Rogočana, Pijacal), smanjenje komunalnih doprinosa, business-friendly klimu gradske uprave (brz i efikasan odnos prema investitorima) i još koječega.

Tu nedostaje jedno pravo čvorište – univerzalni izvor informacija koji će dati doista potpune i ažurne informacije o poduzetničkim mogućnostima u Labinu, mjesto gdje će investitor saznati sve „od A do Ž“. Volim to nazivati investicijskim katalogom. Dio tog čvorišta sadržan je na mrežnim stranicama Grada i nema sumnje da se to može dalje razraditi. Također, za kraj ili početak, pogled treba uputiti i prema djelatnostima informacijskih tehnologija, a za takve poduzetnike osigurati snažnije potpore (veći postoci sufinanciranja, veći iznosi, veće beneficije).