Home STARE KATEGORIJE Općine - Raša Opžina Raša poziva građane da daju prijedloge za kvalitetnije odluke o komunalnom...

Opžina Raša poziva građane da daju prijedloge za kvalitetnije odluke o komunalnom redu

Općina Raša priprema izradu nacrta Odluke o komunalnom redu, odnosno o uređenju i
održavanju naselja, sukladno obavezi koju propisuje Zakon o komunalnom gospodarstvu.
Želja im je u proces uključiti što veći broj zainteresiranih, kako bi dobili što kvalitetniji
prijedlog Odluke.

Stoga je načelnica Gloria Paliska pozvala sve građane da dostave prijedloge, i to do 15. travnja 2019.
godine:

– na adresu: Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša,

– putem e-maila: opcina-rasa@pu.t-com.hr

– osobno u pisarnicu u uredovno radno vrijeme.

Zakon o komunalnom gospodarstvu odredio je da se odlukom o komunalnom redu propisuje:

– uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu
fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za
postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te
klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim
zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog
projekta

– način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno
korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske
dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama

– uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne
namjene za parkiranje vozila

– održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih
površina.
U prilogu ovog poziva objavljena je trenutno važeća Odluka o komunalnom redu