Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Istra Pametni sustavi prometa u sklopu projekta TRANSPOGOOD

Pametni sustavi prometa u sklopu projekta TRANSPOGOOD

Lučka uprava Zadar ugostila je u
svojstvu projektnog partnera 26. i 27. veljače 2019. godine u Zadru sudionike
tehničkog sastanka u sklopu projekta TRANSPOGOOD na kojem su sudjelovali i
predstavnici Istarske razvojne agencije. Projekt TRANSPOGOOD – Transport of goods
platform, ukupne vrijednosti 8,8 milijuna kuna, financira se u sklopu programa
prekogranične suradnje Italija – Hrvatska te ima za cilj poticati integrirani
pristup u razvoju kanala i pametnih mreža u transportu roba u prekograničnom
području, što će konkretno rezultirati izradom jedne zajedničke digitalne
platforme, koja će poduzetnicima u sektoru prometa i logistike omogućiti
optimizaciju resursa, s naglaskom na kombinaciju pomorskog i cestovnog teretnog
prometa u prekograničnom području Italije i Hrvatske.

 Direktor IDA-e, dr.sc Boris
Sabatti naglasio je kako je navedeno prilika i za jačanje konkurentnosti
poduzetnika i obrtnika  te međunarodnu suradnju Istarske županije u domeni
transporta roba, prometa i logistike, obzirom da će dobiti dobar alat za
informiranje i kalkulaciju mogućnosti po pitanju najefikasnijih i
najisplativijih rješenja u prometu roba u prekograničnom području Italije i
Hrvatske.