Home STARE KATEGORIJE Općine - Raša Prijava šteta u Raši do petak u podne

Prijava šteta u Raši do petak u podne

Općina Raša poziva sve pravne i fizičke osobe da prijave štetu na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima, prouzročenim poplavama uslijed velikih padalina, u dane 2. i 3. veljače ove godine. Prijavu je nužno osobno podnijeti u pisanom obliku, u pisarnicu Općine Raša u uredovno radno vrijeme ili putem e-maila: opcina-rasa@pu.t-com.hr.

Prijava mora sadržavati:

  • ime i prezime podnositelja, odnosno tvrtke/obrta,
  • adresa sjedišta podnositelja,
  • kontakt brojevi telefona,
  • ime i naziv kulture / dugogodišnjih nasada na kojima je nastala šteta,
  • procijenjeni iznos štete (u odnosu na planirane prihode),
  • fotografiju štete (nužno),
  • dokaz o obliku raspolaganja (preslika ugovora i sl.),
  • broj tekućeg ili žiro računa.

Rok za prijavu šteta je petak, 8. veljače ove godine, do 12 sati. Ukoliko iznos prijavljene štete odgovara iznosu koji je, sukladno zakonskim propisima, određen za proglašenje elementarne nepogode, Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda na području Općine Raša, očevidom štete na licu mjesta, uz nazočnost podnositelja zahtjeva, izvršiti će uvid u stvarno stanje.