Home STARE KATEGORIJE Općine - Kršan U Kršanu dvojba, nova sportska dvorana ili balon u Potpićnu

U Kršanu dvojba, nova sportska dvorana ili balon u Potpićnu

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Općinskog vijeća Kršana, održanoj 31. siječnja ove godine, prihvaćene su odluke o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi. Riječ je, kako je pojasnio općinski načelnik Valdi Runko, samo o usklađivanju s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, jer se visina komunalnog  doprinosa i komunalne naknade neće mijenjati. Na sjednici su vijećnici upoznati i s projektom realizacije školske sportske dvorane u Potpićnu. 

Prema riječima zamjenika načelnika Romana Carića projekt  montažne balon dvorane inicirala je ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan Nada Peršić te su se u listopadu prošle godine na radnom sastanku sastali predstavnici općina Kršan i Pićan, Istarske županije i Rockwoola. Kad je u pitanju konstrukcija financiranja, Curić je naglasio: „Planirano je da po trećinu troškova pokriju Istarska županija, Općina Kršan i Općina Pićan. Postoji mogućnost da se u financiranje uključi i Rockwool, a mogu se očekivati i još neki poslovni subjekti“.

Inače, „Balon sportska dvorana“ koštala bi između 2,5 i 3 milijuna kuna i bila bi dimenzija  28 puta 18 metara.  Dvorana ne bi imala nikakvu infrastrukturu, ali bi zadovoljila potrebe škole za održavanjem nastave tjelesnog odgoja.“, dodao je Carić.   

Danas ne odlučujemo o dvorani i sudjelovanju u ovom projektu, jer je on tek na početku, primijetio je općinski načelnik Valdi Runko, te dodao: Proces za ovako nešto traje najmanje godinu dana. Biranje lokacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izrada idejnog i glavnog projekta, troškovnik, natječaj… Nakon svega imati ćemo dva rješenja, čvrsti objekt i „balon“, pa ćemo onda moći odabrati najbolje rješenje“, zaključio je Runko. Općina Kršan je u proračunu za ovu godinu predvidjela 200 tisuća kuna za izradu projekte dokumentacije za gradnju sportske dvorane u Potpićnu, a očekuje i građevinsku dozvolu. No, kako je kazao zamjenik načelnika Roman Carić izgradnja sportske dvorane nije realna ni u ovoj, ni u  idućoj godini.