Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Istra U planu obnove kanfanarske škole i rovinjske bolnice

U planu obnove kanfanarske škole i rovinjske bolnice

Među brojnim ulaganjima u školsku infrastrukturu, u ovoj
godini Istarsku županiju očekuje i početak rekonstrukcije i dogradnje Osnovne
škole Petra Studenac Kanfanar. Projektom su predviđene dvije faze, a pri
njegovom okončanju neto površina škole s jednodijelnom školskom sportskom
dvoranom iznosit će 2.424 m2, odnosno, predviđena je rekonstrukcija postojećeg
dijela od 1.185 m2 i dogradnja novih 1.239 m2.

Novim rješenjem školskih prostora u fazi 1 predviđena je
rekonstrukcija školske zgrade i dogradnja prostora za četiri učionice razredne
nastave s kabinetima, šest učionica za predmetnu nastavu s kabinetima,
bibliotečno-informatičkog centra, prostora za više namjena, prostora za
organizaciju i koordinaciju rada, kuhinje s blagovaonicom. Sanitarija za
nastavnike i učenike, te kotlovnice i ostalih pratećih prostora. U fazi 2 je
predviđeno proširenje školske sportske dvorane, te dogradnja male dvorane,
svlačionica, praonica i ostalih pratećih prostora na sjeveroistočnoj strani,
kao i uređenje školskih vanjskih igrališta.

Izrađen je glavni projekt za prvu fazu rekonstrukcije
školske zgrade te je koncem 2018. godine dobivena građevinska dozvola.
Projektna vrijednost investicije 1. faze iznosi oko 20 milijuna kuna, za što je
Istarska županija osigurala iznos od 4 milijuna kuna iz kredita. Ostatak iznosa
osigurat će Općina Kanfanar i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

– Prije deset dana započela je i dogradnja škole i izgradnja
sportske dvorane OŠ Dr.Mate Demarina u Medulinu, još jedan vrijedan projekt
kojim podižemo kvalitetu obrazovanja u Istri, istaknuo je župan Valter Flego
koji je prisustvovao polaganju takozvane vremenske kapsule u temelje buduće
školske sportske dvorane, čime je i svečano obilježen početak radova na projektu
vrijednom 43 milijuna kuna.

Naime, osnovna škola, čiji je osnivač Istarska županija,
danas ima 514 učenika, a sastoji se od dvije cjeline, stare, izvorne zgrade
škole, i nove škole koja je nadograđena 2004. godine. U dvorištu škole se, osim
sportskih igrališta, nalazila montažna balon dvorana za potrebe održavanja
nastave tjelesne kulture, a koja je sada uklonjena. Projektnim rješenjem
planira se dogradnja škole, čime će se povećati kapacitet na 600 učenika te
omogućiti rad škole u jednoj smjeni. Do sada je čak 114 učenika pripadalo dvosmjenskom
radu.

Uz prostore dogradnje škole planirana se i izgradnja
parkirališta s ukupno 20 parkirališnih mjesta. U dograđenom dijelu škole bit će
s sedam učionica predmetne nastave s kabinetima za profesore, dva praktikuma s
pripadajućim kabinetima i spremištima za nastavu tehničke kulture i kemije,
biblioteka s informatičkim centrom te sanitarije za učenike i profesore. Nova
sportska dvorana uključivat će veliku dvodijelnu dvoranu s tribinama te manju
dvoranu na katu objekta.

Radovi nadogradnji škole i izgradnji sportske dvorane
izvodit će za vrijeme trajanja školske godine, dok je planirani rok za
završetak gradnje osam mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, odnosno do
početka školske godine 2019./2020.

– U narednom razdoblju od četiri, pet godina očekuju nas
vrlo značajna ulaganja u Bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr.
Martin Horvat u Rovinju. Naime, Bolnica je izradila Studiju izvodljivosti
obnove bolnice koja će se uskoro naći na dnevnom redu sjednice Skupštine
Istarske županije, najavio je istarski župan Valter Flego.

Nadalje, prema riječima župana Flega, nakon što se
prethodnih godina započelo sa sanacijom pojedinih prostora, zamjenom stolarije
te uređenjem prve terapeutske plaže na Jadranu i terapeutskog parka, navedenom
studijom planiraju se novi iskoraci. Konkretno, predviđeni su veliki zahvati u
obnovi terapeutskog kompleksa s hidroterapijama i bazenima, ali i potpuno
uređenje stacionarnog dijela bolnice, energetike, te pratećih sadržaja u prvom
redu restorana. Promjene se očekuju i u dopuni djelatnosti s osobitim naglaskom
da se uz ortopediju i fizijatriju, započne s razvojem zdravstvenog turizma,
povezanog s tim djelatnostima. Detaljnije informacije o samome projektu i
planiranim zahvatima bit će dostupne nakon što Skupština Istarske županije
potvrdi strateški dokument razvoja bolnice. Kompletna obnova bolnice zasniva se
isključivo na sredstvima osnivača Istarske županije, Grada Rovinja i vlastitim
sredstvima Bolnice.

– Svakako najznačajniji projekt za istarsko zdravstvo je onaj
izgradnje nove Opće bolnice, u Puli, čiji je završetak planiran ove godine. Još
jedna vrijedna investicija, čiji početak očekujemo ovih dana, je proširenje
Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, ukupne vrijednosti više od 26
milijuna kuna. Realizacijom projekta objedinit će se sve djelatnosti usluge na
jednoj lokaciji što će pridonijeti povećanju dostupnosti i kvaliteti usluge
prema građanima, naglašava istarski župan Valter Flego.

U vrijeme izgradnje ustanove, nastavlja župan Flego, prostor
je u potpunosti zadovoljavao ondašnjim potrebama. Međutim, stručnim razvojem
ustanove, osnivanjem novih organizacijskih jedinica radi širenja djelatnosti te
konstantnim unapređivanjem kvalitete i kvantitete rada, pojavio se problem
manjka prostora te se javila nužnost proširenja Zavoda.

Projekt dogradnje, stoga, predviđa povećanje površine za oko
1.000 m2, odnosno dogradnju dvaju aneksa na istočnoj strani postojeće zgrade
Zavoda. Ovaj projekt omogućuje korištenje postojećih komunikacija i povezivanje
postojećih odjela s novim građevinama po etažama. U sjevernom aneksu, će tako
biti smještena Služba za školsku medicinu koja se trenutno nalazi u Istarskoj
ulici u Puli, u prostorima koji nisu u vlasništvu ustanove što će značajno
doprinijeti smanjivanju troškova režija i održavanja. Osim prostora predviđenog
za ambulantni rad, projekt predviđa i prostor savjetovališta.

Također, u ovom su dijelu predviđeni dodatni prostori Službe
za zajedničke poslove te sala za predavanja, kao i prostori za Službu za
zdravstvenu ekologiju. U dograđenom južnom aneksu smjestit će se pismohrana
ustanove te Praktikum za potrebe Službe za mikrobiologiju (vježbe za učenike
Medicinske škole Pula i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli). Dodatni prostori
predviđeni su i za potrebe Službe za javno zdravstvo sa namjenom provedbe
javnozdravstvenih edukacija. Osim kancelarijskih prostora, projekt uključuje
prostor za savjetovalište, pokaznu kuhinju i salu za radionice. Nadalje, u
južnom dijelu naći će se i Služba za mikrobiologiju.