Home STARE KATEGORIJE Općine - Pićan Za prvi objekt za vlastite potrebe ne plaća se komunalni doprinos

Za prvi objekt za vlastite potrebe ne plaća se komunalni doprinos

Općinsko vijeće Pićna, na sjednici održanoj 25. siječnja ove godine donijelo je 0dluku o komunalnoj naknadi kojom su naselja na području općine podijeljena u šest zona, sa koeficijentima od 0,03 u šestoj do jedan u prvoj zoni. Usvojena je i odluka da godišnja vrijednost boda bude 36 kuna. Kad je pak u potanju komunalni doprinos određeno je pet zona, s vrijednostima doprinosa od 20 u prvoj, do dvije kune u petoj zoni, uz napomenu da su plaćanja oslobođeni investitori za prvi stambeni objekt namijenjen isključivo za vlastite potrebe.

Paušalni porez za iznajmljivače od ove godine će biti jedinstven i iznositi će 150 kuna po krevetu. Predviđenih 16.800 kuna u proračunu za rad političkih stranki dijeliti će vijećnici: IDS-a, HSS-a, koalicije ID-SU i Lista grupe birača Jasimine Svilar. Novoizabranom komunalnom redaru Igoru Lukežu, do stupanja u radni odnos, pomagati će, kao vanjski suradnik, umirovljeni komunalni redar Silvano Smoković. Na sjednicu su izglasani i programi gradnje, održavanja i uređenje komunalne infrastrukture, te javne potrebe u: kulturi, socijali, sportu i vatrogastvu.

Na istoj sjednici izglasani su Programi gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,  javnih potreba u kulturi, socijali, sportu i vatrogastvu. “Što je s mrtvačnicom da se još uvijek ne koristi?`- pitao je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Pićan, Milenko Baćac (HSS), pod točkom vijećničkih pitanja. „Za par dana trebala bi stići oprema i vrlo brzo biti montirana“, odgovorio je načelnik, Ivan Franković. „Tijelo pokojnika obavezno će ići u mrtvačnicu, a onaj koji ima pokojnika, odlučuje hoće li zatražiti i obred u crkvi,“ nadodao je predsjednik Vijeća, Silvan Juran.

Da su stanovnici nezadovoljni kvalitetom asfalta na cesti Tupljak-Zajci iznio je Danijel Stanić (IDS) i zatražio stav Općine. „Jesu li razlog loše izvedeni radovi ili su cestu devastirali teški kamioni“? Načelnik Franković obećao je požuriti s odgovorom, a koji su županijske službe obećale dati, još prošle godine. Općinsko vijeće Općine Pićan je u petak, 25.01.2019. usvojilo Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu kojom je odlučilo da će visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za područje Općine Pićan iznositi 150,00 kuna po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, što vrijedi za cijelo područje Općine Pićan.

Podsjećamo, i do sada je paušalni porez iznosio 150,00 kuna za sva naselja osim naselja Pićan, u kojem je iznosio 210,00 kuna po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.