Home STARE KATEGORIJE Općine - Raša Župan Flego proglasio elementarnu nepogodu za Rašu

Župan Flego proglasio elementarnu nepogodu za Rašu

Općinu Raša dana 03. veljače
2019. godine pogodila je poplava koja je nastala uslijed enormne količine
padalina koja je izazvala velike štete na poljoprivrednim kulturama. Općinsko
povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Raša utvrdilo je
vrlo velike štete na slijedećim poljoprivrednim kulturama: sjemenska lucerna, sjemenski
pir, te povrćem (salata, rajčice, brokula) i voćem (jagode), te štete na
imovini na kojoj je došlo do oštećenja printera, stola i namještaja.

Poplavom je obuhvaćeno poljoprivredno
zemljište od cca 76 hektara. Analizirajući naprijed navedene štete, Općinsko
povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Raša utvrdilo je
da već po prvoj procjeni šteta koje su nastale na poljoprivrednim kulturama i
imovini iznose 1.900.000,00 kuna, a s obzirom da je vrijednost izvornih prihoda
Proračuna Općine Raša za 2017. godinu iznosila 8.027.509,00 kuna, udovoljeno je
uvjetima odredbi Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, kojim je utvrđeno
da ukupna izravna šteta za proglašenje elementarne nepogode mora biti veća od
20% vrijednosti proračuna jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu.

Općina Raša podnijela je zahtjev 11.
veljače 2019. godine za proglašenjem elementarne nepogode, slijedom kojeg je
župan Istarske županije donio Zaključak i obvezao Županijsko povjerenstvo za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda da u suradnji s Općinskim povjerenstvom
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda izvrši procjenu šteta od elementarne
nepogode po utvrđenoj zakonskoj proceduri, kako bi se županu Istarske županije
i Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dostavilo cjelovito
izvješće, dok je Općina Raša dužna u suradnji sa Županijskim povjerenstvom za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda izraditi i Državnom povjerenstvu
predložiti prijedlog mjera za uklanjanje i ublažavanje posljedica. (FOTO: Mateo Gobo)