Home LABIN Labin - ostalo Abi, Kika, Lil, Lulu, Nina, Rea, Tedi i Viki trebaju vašu pomoć

Abi, Kika, Lil, Lulu, Nina, Rea, Tedi i Viki trebaju vašu pomoć

Abi, Kika, Lil, Lulu, Nina, Rea,
Tedi i Viki trebaju vašu pomoć. Radi se o napuštenim psima sa područja Grada
Labina koje je komunalno redarstvo zbrinulo u azilu za napuštene životinje
Poreč. Psi su očišćeni od parazita, cijepljeni, kastrirani i socijalizirani te
čekaju na udomljenje.

Za sve dodatne informacije
nazvati na broj telefona komunalno- prometnog redarstva Grada Labina:
052/866-862 ili 099/381-0575

Fotografija 1: Abi, ženka, 2
godine starosti

Fotografija 2: Kika, ženka, 7
mjeseci starosti

Fotografija 3: Lil, ženka, 2
godine starosti

Fotografija 4: Lulu, ženka, 1
godina starosti

Fotografija 5: Nina, ženka, 3
godine starosti

Fotografija 6: Rea, ženka, 9
godina starosti

Fotografija 7: Tedi, mužjak, 2
godine starosti

Fotografija 8: Viki, ženka, 7
mjeseci starosti