Home STARE KATEGORIJE Labin - Gradska uprava Dva radna mjesta popunjavaju se na neodređeno vrijeme

Dva radna mjesta popunjavaju se na neodređeno vrijeme

Grad Labin je na svojim službenim
stranicama objavio oglas za novo radno mjesto kojeg objavljujemo integralno:

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom
Grada Labina na temelju članka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje natječaj
za prijam u službu na neodređeno vrijeme:

Savjetnik za imovinsko – pravne poslove
– (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno
vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Posebni uvjeti: 

–      
Magistar ili stručni specijalist pravne struke

–      
najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      
položen državni stručni ispit

–      
poznavanje rada na računalu

–       poznavanje engleskog jezika

Viši stručni suradnik za komunalnu i
vodnu naknadu – (1 izvršitelj – m/ž),  na
neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Posebni uvjeti:

–      
Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke

–      
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      
položen državni stručni ispit

–      
poznavanje rada na računalu

–      
poznavanje engleskog jezika

Podnošenjem prijave na natječaj,
kandidati su izričito suglasni da Grad Labin kao voditelj obrade osobnih
podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu
provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,
a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka  EU 2016/679.od 27. travnja 2016. godine. Postupak obuhvaća provjeru znanja i
sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web stranici www.labin.hr dostupan je opis
poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri
znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj web stranici i oglasnoj ploči
Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i
sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za
provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom:

“Za natječaj- prijam u službu savjetnika za
imovinsko – pravne poslove“ odnosno „Za natječaj – prijam u službu višeg
stručnog suradnika za komunalnu i vodnu naknadu” u roku 8 dana od dana objave
natječaja u „Narodnim novinama“. 
O rezultatima natječaja kandidati će
biti obavješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog natječaja i provedenog
cjelokupnog postupka ne mora se provesti izbor te će se u tom slučaju donijeti
odluka o poništenju natječaja.