Home LABIN Labin - ostalo Grad Labin daje u zakup 12 poslovnih prostora

Grad Labin daje u zakup 12 poslovnih prostora

Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisao je Natječaj za davanje
poslovnih prostora u zakup sljedećih poslovnih prostora:

1. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7,
površine 15,00 m2, prizemlje, sagrađen na 716 k.o. Novi Labin,

– namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih
proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se
mogu obavljati u stambenim prostorima,

– početni iznos mjesečne zakupnine: 18,00 kn (PDV nije
uključen),

– jamčevina: 337,50 kuna.

 

2. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7,
površine 29,00 m2, prizemlje, sagrađen na 716 k.o. Novi Labin,

– namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih
proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se
mogu obavljati u stambenim prostorima,

– početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije
uključen),

– jamčevina: 1.305,00 kuna.

 

3. Poslovni prostor u Labinu, Zelenice 27, površine 32,00
m2, prizemlje, sagrađen na 626 k.o. Novi Labin,

– namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih
proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se
mogu obavljati u stambenim prostorima,

– početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije
uključen),

– jamčevina: 720,00 kuna.

 

4. Poslovni prostor u Labinu, Titov trg 1/3, površine 30,00
m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 397 k.o. Labin-Presika,

– namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih
proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se
mogu obavljati u stambenim prostorima,

– početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije
uključen),

– jamčevina: 937,50 kuna.

 

5. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 2,
površine 34,36 m2, prizemlje, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

– namjena poslovnog prostora: ured,

– početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije
uključen),

– jamčevina: 1.288,50 kuna.

 

6. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 5,
površine 9,00 m2, prizemlje, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

– namjena poslovnog prostora: ured,

– početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije
uključen),

– jamčevina: 337,50 kuna.

 

7. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 3,
površine 37,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

– namjena poslovnog prostora: ured,

– početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije
uključen),

– jamčevina: 1.387,50 kuna.

 

8. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 4,
površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

– namjena poslovnog prostora: ured,

– početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije
uključen),

– jamčevina: 693,75 kuna.

 

9. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 7,
površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

– namjena poslovnog prostora: ured,

– početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije
uključen),

– jamčevina: 337,50 kuna.

 

10. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 10,
površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

– namjena poslovnog prostora: ured,

– početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije
uključen),

– jamčevina: 693,75 kuna.

 

11. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 13,
površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

– namjena poslovnog prostora: ured,

– početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije
uključen),

– jamčevina: 337,50 kuna.

 

12. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 14,
površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

– namjena poslovnog prostora: ured,

– početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije
uključen),

– jamčevina: 693,75 kuna.

Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama:
vanjska s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG
PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin,
na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave
Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 29. ožujka u 12:00 sati.
Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez
obzira na način dostave. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i
vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natječaja
zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i
upravljanje imovinom Grada Labina ili na telefon 866-863, 099 2108546.