Home STARE KATEGORIJE Labin - Gradska uprava Grad Labin traži komunalno-prometnog redara

Grad Labin traži komunalno-prometnog redara

Grad Labin, točnije pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
upravljanje imovinom Grada Labina, raspisao je oglas za prijem u službu na
određeno vrijeme:

Komunalno – prometni redar – (1 izvršitelj – m/ž)
na određeno vrijeme
radi poslova čiji se opseg privremeno povećao u trajanju od jedne godine uz
obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Posebni uvjeti: 

 • Srednja
  stručna sprema u četverogodišnjem trajanju
 • najmanje
  jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen
  državni stručni ispit
 • poznavanje
  rada na računalu
 • poznavanje
  engleskog jezika
 • završen
  program osposobljavanja
 • vozačka
  dozvola B kategorije
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu
koji su propisane odredbama članka 12. ZSN. U službu ne može biti primljena
osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru
mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako
kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da
je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici www.labin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog
mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na
navedenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana
prije održavanja provjere. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti
o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu
oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Oglas za prijem u službu
komunalno – prometnog redara” u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj
ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin.  O rezultatima
oglasa kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

NATJEČAJ