Home STARE KATEGORIJE Labin - Gradska uprava Grad Labin traži višeg stručnog suradnika za međunarodne projekte

Grad Labin traži višeg stručnog suradnika za međunarodne projekte

Grad Labin je na svojim službenim
stranicama objavio oglas za novo radno mjesto kojeg objavljujemo integralno:

Pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo i EU projekte na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. Zakona
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN),
raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme.

Viši stručni suradnik za
međunarodne projekte – (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od godinu dana
radi poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezni probni rad u trajanju
od dva mjeseca.

Posebni uvjeti:

– Magistar ili stručni
specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke

– najmanje jedna godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

– poznavanje engleskog i još
jednog svjetskog jezika

Podnošenjem prijave na oglas,
kandidati su izričito suglasni da Grad Labin kao voditelj obrade osobnih
podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu
provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a
sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679.od 27.
travnja 2016. godine.

Postupak obuhvaća provjeru znanja
i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Na web stranici www.labin.hr
dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj web stranici i
oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne
provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja
provjere.

Natječajni postupak obuhvaća
obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem
pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo
kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu
na oglas.

Prijave na oglas podnose se na
adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin,
s naznakom: “Za oglas- prijam u službu višeg stručnog suradnika za međunarodne
projekte” u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin.

O rezultatima oglasa kandidati će
biti obavješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog oglasa i provedenog
cjelokupnog postupka ne mora se provesti izbor te će se u tom slučaju donijeti
odluka o poništenju oglasa.