Home STARE KATEGORIJE Labin - Gradonačelnik Istarski gradovi traže od države da im prepusti ovlasti građevinske inspekcije

Istarski gradovi traže od države da im prepusti ovlasti građevinske inspekcije

Potaknuti
nedovoljnom djelotvornošću građevinske inspekcije u suzbijanju bespravne
gradnje koja trajno devastira prirodnu, graditeljsku i kulturnu baštinu
lokalnih sredina, istarski gradonačelnici na zajedničkom su sastanku, održanom
danas u sjedištu istarske županije, u Puli, potpisali Deklaraciju o potrebi
ustrojavanja lokalnih građevinskih inspekcija.

Deklaracijom se
poziva Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja da pripremi i pošalje
u saborsku proceduru odgovarajuće izmjene i dopune Zakona o građevinskoj inspekciji,
kojima bi se omogućilo ustrojavanje gradskih građevinskih inspekcijskih službi
u onim gradovima čija bi predstavnička tijela za svoja područja donijela
odgovarajuće odluke o preuzimanju poslova građevinske inspekcije od područnih
jedinica građevinske inspekcije u županijama.

Uz prijenos
ovlasti, traži se od Ministarstva da predloži odgovarajuće zakonske izmjene kojima
bi se onim jedinicama lokalne samouprave koje preuzmu u nadležnost poslove građevinske
inspekcije na svojim područjima, osigurala financijska sredstva u razmjernim iznosima
u kojima je država do sada financirala rad građevinske inspekcije na području pojedine
jedinice lokalne samouprave.

Deklaracijom se,
također, pozivaju svi saborski zastupnici da podrže ovu deklaraciju i njome
tražene zakonske izmjene jer bi se time osiguralo promptno uredovanje građevinske
inspekcije na terenu i time konačno zaustavila bespravna gradnja u RH, osiguravši
time neophodnu zaštitu prirodne, graditeljske i kulturne baštine. Istarski
župan Valter Flego komentirao je kako se na taj način želi regulirati stanje u prostoru
na način da njime upravljaju gradovi.

„Nažalost
trenutno vidimo kako u Istri i dalje ima bespravne gradnje i mnogi ljudi
vjerojatno očekuju neki novi val legalizacije. Nismo zadovoljni takvim stanjem
i devastacijom prostora i zajedno smo s gradonačelnicima razgovarali što možemo
učiniti kako bi to zaustavili. Prije svega, nismo zadovoljni djelovanjem
građevinske inspekcije, koja je potkapacitirana“, istaknuo je župan Flego i
dodao kako se želi decentralizirati cijeli sustav, po uzoru na preuzimanje
poslova izdavanja građevinskih dozvola od države.

„Mislim da smo
puno efikasniji i brži i zato tražimo od Ministarstva da poslove građevinske inspekcije
prepusti nama, odnosno gradovima koji to žele i takvu odluku donesu na svojim gradskim
vijećima. Uz to, tražimo i prepuštanje financija za te poslove, budući da je
sama građevinska inspekcija sada u rukama Ministarstva. Na taj bi način puno
kvalitetnije kontrolirali stanje u prostoru i ovakve bespravne gradnje bez
posljedica sigurno ne bi bilo“, smatra Flego.

Gradonačelnik
Pule Boris Miletić izrazio je zadovoljstvo što su svi gradonačelnici Istre prihvatili
Deklaraciju i time žele potaknuti Ministarstvo da spušta ovlasti na regionalnu
i lokalnu samoupravu:

„Prisjetimo se
2008. godine i Zakona o gradnji koji je definirao da upravo jedinice lokalne samouprave
mogu izdavati građevinske dozvole. Jedinice lokalne samouprave su one koje
izrađuju i usvajaju prostorne planove, a prostorni planovi definiraju mogućnost
izgradnje. One ujedno i izdaju akte koji omogućuju izgradnju pa je sasvim
logično da budu zadužene i za inspekcijski nadzor, barem u prvome stupnju“,
istaknuo je gradonačelnik Miletić dodajući kako neki pojedinci, uključujući i
strane državljane, koriste neefikasan državni aparat, odnosno nedovoljan broj
građevinskih inspektora i ne nadziranje stanja u prostoru.