Home STARE KATEGORIJE Općine - Kršan Mobilno reciklažno dvorište u Općini Kršan

Mobilno reciklažno dvorište u Općini Kršan

Mobilno reciklažno dvorište biti će postavljeno u
četvrtak i petak, 7. i 8. ožujka ove godine, u Kršanu kod caffe bara Pristav. Pokraj
mobilnog reciklažnog dvorišta dežurati će radnik 1.maja. Zaprimanje otpada je besplatno
građanima, a radno vrijeme je od 9:oo do 16:oo sati. Zaprima se krupni otpad,
otpadna ulja, stare baterije, veći komadi kartona i plastike i sl. Idući tjedan
mobilno reciklažno dvorište obići će Vozilići, Čepić i Šušnjevicu, a tjedan
nakon toga Kožljak i Plomin.