Home STARE KATEGORIJE Labin - Gradonačelnik Odobreno prvih osam potpora i subvencija za razvoj poduzetništva u 2019. godini

Odobreno prvih osam potpora i subvencija za razvoj poduzetništva u 2019. godini

Povjerenstvo
za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva odobrilo je prvih 8 potpora i
subvencija iz Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i
subvencija Grada Labina za 2019. godinu u vrijednosti od 147.500,00 kuna.
 


  U okviru mjere potpore početnicima odobrena je  jedna potpora u iznosu od 7.500,00 kuna, a u okviru mjere
  subvencioniranja nabave opreme i inventara odobreno je sedam potpora po
  20.000,00 kuna, sveukupno 147.500,00 kuna.

  Javni poziv poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada
  Labina za
    2019. godinu
  i
   dalje je otvoren. Informacije o Javnom
  pozivu te obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore i subvencije zajedno
  sa popisom obvezne dokumentacije možete vidjeti i preuzeti na ovom LINKU.

  Prijavite se čim prije i iskoristite svoje pravo na potporu ili subvenciju!