Home LABIN Labin - ostalo Održana radionica u sklopu projekta Inspiracija

Održana radionica u sklopu projekta Inspiracija

Prva od tri radionice u sklopu
projekta Inspiracija održana je jučer u Labinu. Na radionici su sudjelovali
turistički vodiči, predstavnici hotelijerskih kompanija, Grada, Turističke zajednice
i drugi lokalni dionici koji su se imali prilike upoznati sa projektom
Inspiracija.eu te svojim prijedlozima doprinijeti izradi Plana i nove
kulturno-turističke ponude u čijem je središtu upravo industrijska baština.

Tema jučerašnje radionice bila je „Što vidite u napuštenom industrijskom
području vašeg grada?“. Na radionici se izradila tkz. mentalna karta područja, popisala se sva
industrijska baština, turistička ponuda i povijest područja, kao i postojeći
načini predstavljanja u turizmu te nove inicijative i prijedlozi sa strane
dionika vezano njeno aktivnije uključivanje u turističku ponudu.

Na kraju radionice, uključenim dionicima uz lokalnog vodiča Mladena Bajramovića
i partnere na projektu, LAE XXI i Turističku zajednicu Labin-Rabac predstavila
su se industrijska područja uključena u projekt Inspiracija: Pjacal, Šoht,
naselje Raša te prostor u Narodnom muzeju Labin gdje će biti uspostavljen novi
Informacijski centar interpretacije industrijske baštine Labinštine kao i
prostor u Labin Art Expressu XXI gdje će biti uspostavljen tkz. Escape Room.

Na tri radionice koje će se održati u sklopu projekta bit će pozvani različiti
dionici koji sudjeluju i doprinose razvoju turizma na širem području Labina od
lokalne samouprave, županije, turističkih zajednica do lokalnih poduzetnika u
turizmu, hotelijera kao i kulturnih udruga i institucija. Cilj radionica je
predstavljanje projekta Inspiracija kako bi svi lokalni dionici bili u njega
uključeni te kako bi se na osnovu njihovih razmišljanja i prijedloga o
turističkoj revitalizaciji industrijske baštine izradio Plan interpretacije
industrijske baštine u turizmu za područje Labinštine. Također je cilj lokalne
dionike sa svojom ponudom uključiti u prekograničnu kulturno-turističku turu na
temu industrijske baštine koja će obuhvaćati sva 4 područja i koja će se nakon
projekta prodavati na tržištu.

PROJEKT INSPIRACIJA

Cilj projekta Inspiracija je kroz niz aktivnosti pronaći model bolje
prezentacije i iskorištenosti industrijske baštine u turizmu na područjima
Labina, Rijeke, Slovenske Bistrice i Trbovlja. Sva ova područja bogata su
industrijskom baštinom koja predstavlja veliki potencijal za razvoj kulturnog
turizma. U sklopu projekta bit će pokrenut i novi Festival industrijske baštine
koji će se održavati jednom godišnje u svim uključenim gradovima kao i niz
drugih aktivnosti koje će promovirati industrijsku baštinu i lokalne autohtone
proizvode. Uredit će se 4 informacijska centra za interpretaciju industrijske
baštine u Trbovlju, Slovenskoj Bistrici, Labinu i Rijeci te uspostaviti
inovativni način prezentacije baštine putem uvođenja novog sadržaja Escape
Room. Kako danas u turizmu suvremeni posjetitelj traži cjelovitu ponudu i
jedinstveni doživljaj kroz cijelu godinu jedan od glavnih rezultata projekta
bit će i nova prekogranična kulturno-turistička tura u kojoj će se
zainteresirani posjetitelji moći upoznati sa industrijskom baštinom pilana i
mlinova Pohorja, rudnika u Labinu, Raši i Trbovlju kao i bivših tvornica na
Riječkom pristaništu.

Trajanje projekta: 1.08.2018. – 31.01.2021.

Partneri: Općina Trbovlje, LAE XXI, Turistička zajednica Labin-Rabac,
Razvojno-informacijski centar Slovenska Bistrica, Riječka razvojna agencija
Porin, Urbanex, Najtura

EU fond: INTERREG prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska