Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Hrvatska Održana tematska sjednica Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu

Održana tematska sjednica Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu održao je  u srijedu tematsku sjednicu na kojoj se raspravljalo
o decentralizaciji ureda državne uprave te posebnostima financiranja i
 zaštiti interesa jedinica lokalnesamouprave vezanim uz njihovo pravo
za naplatu naknade za pravo puta.

Uvodna izlaganja održali su predstavnici
Ministarstva uprave, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, te
Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Raspravom o
decentralizaciji Ureda državne uprave, članovi Odbora su upoznati s procesom
decentralizacije Ureda državne uprave, odnosno prijenosom ovlasti istih u
nadležnost županija. Istaknuto je da decentralizacija mora imati za cilj
jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, jačanje autonomije u planiranju, financiranju i
pružanju javnih usluga na lokalnoj razini, te jačanju lokalne demokracije i
povećanje donošenja odluka na lokalnoj razini.  

U raspravi o pravu puta naglašena je potreba
zaštite interesa jedinica lokalne samouprave u njihovom zakonskom pravu na
naplatu naknade za pravo puta,  budući da i dalje velik broj jedinica
lokalne samouprave samo djelomično ili nikako nisu uspjele od
telekomunikacijskih kompanija naplatiti naknadu za prvo puta. Također je
upozoreno na niz otvorenih pitanja vezanih uz  distributivno
telekomunikacijsku kanalizaciju, poput ukupne dužine te  mreže, visine
naknade za pravo puta, nesređenih imovinsko-pravnih odnosa, investicijama u
telekomunikacijsku infrastrukturi i itd..