Home STARE KATEGORIJE Općine - Kršan Općina Kršan smanjila dug za više od 2,3 milijuna kuna

Općina Kršan smanjila dug za više od 2,3 milijuna kuna

Na sinoćnjoj sjednici općinskog
Vijeća Općine Kršan dosta se govorilo o financijama. Svima je jasno da je 2018.
godina bila veoma teška za proračun i financije te lokalne samouprave pa je
načelnik Valdi Runko zadovoljno izjavio da trenutni dug iznosi 6,9 milijuna
kuna te da je smanjen za više od 2,3 milijuna jer je početkom 2018. godine
iznosio više od 9,2 milijuna kuna.

Proračun za 2019. planiran je u
visini od 27 milijuna i 720 tisuća kuna, a kako bi rashodi trebali biti točno
četiri milijuna kuna, toliko bi se do kraja godine trebao i smanjiti dug Općine
Kršan. Preostali dio, nešto preko 2,8 milijuna kuna „vratilo“ bi se u 2020.
godini.

Na kraju veoma kratke rasprave
pojašnjeno je kako se trenutno ne ulazi u nikakve investicije, već su ustvari
servisira hladni pogon – u što bi, između ostalog, spadale plaće zaposlenika, servisiranje dječjeg vrtića, režije, komunalne usluge, sportski klubovi, stipendije, školstvo, zdravstvo…