Home STARE KATEGORIJE Općine - Pićan Općina Pićan predstavila svoj vodič kroz proračun za 2019.

Općina Pićan predstavila svoj vodič kroz proračun za 2019.

Općina Pićan je danas na svojim internetskim stranicama predstavila Vodič kroz proračun, dokument u kojem građani mogu jasno vidjeti na što se otprilike troši javni novac u toj lokalnoj samoupravi.

Iako definitivno treba pohvaliti transparentnost općinske uprave, neke cifre u rashodima zaista potiču na razmišljanje. 

VODIČ ZA PRORAČUN OPĆINE PIĆAN ZA 2019.