Home LABIN Labin - ostalo Predstavljan dizajn i koncept projekta “Zelene navike za održivu Labinštinu”

Predstavljan dizajn i koncept projekta “Zelene navike za održivu Labinštinu”

Grad Labin u suradnji s
trgovačkim društvom 1. Maj d.o.o. te izabranim izvođačem Galović savjetovanjem j.d.o.o.
između više prezentiranih idejnih rješenja dizajna i koncepta projekta izabrao
koncept i dizajn projekta „Zelene navike za održivu Labinštinu“. Izabran je
koncept koji prati brojku 21.

Simbolika broja 21 u
informativnoj kampanji je višestruka. Ekološka pitanja i ekološki problemi
postaju sve dominantnija tema u suvremenom društvu, čime se potvrđuje
pretpostavka da će 21. stoljeće biti “stoljeće okoliša”, za razliku od
dvadesetog stoljeća koje je gradilo svoj napredak na tehnologijama koje su
često stvarale ekološke krize s vrlo ozbiljnim posljedicama ugrožavanja
prirode, okoliša i ljudskog zdravlja.

S obzirom na te izazove na
konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvitku u Rio de Janeiru 1992. pozornost
svjetske javnosti bila je usmjerena na sve veće probleme vezane uz pitanja
razvitka i okoliša na lokalnoj i globalnoj razini. Deklaracija i Akcijski
program za 21. stoljeće (Agenda 21), usvojeni na Konferenciji, daju snažnu
potporu načelu održivog razvitka.

Opća skupština Ujedinjenih naroda
2000. usvojila je Milenijsku deklaraciju (United Nations Millennium
Declaration), politički dokument Ujedinjenih naroda za 21. stoljeće, koji
utvrđuje ciljeve razvoja na područjima od interesa za međunarodnu zajednicu te aktivnosti
koje trebaju pridonijeti njihovu ostvarivanju. Recikliranje otpada, kao jedna
od stavki Agende 21, je veoma važan kotačić u borbi protiv zagađenja okoliša i
očuvanja resursa.

Iako svaka radnja poput odvajanja
otpada u kućanstvima u početku predstavlja određeni napor, valja razmisliti o
tome što građane koči u provedbi, odnosno u stvaranju novih navika. Također, za
usvajanje nove navike treba minimalno 21 dan – te molimo građane da ustraju u
odvajanju otpada jer će vrlo to postati ZELENA NAVIKA koja doprinosi zaštiti okoliša!

Odabrano grafičko rješenje je
usuglašeno sa postojećim grafičkim standardima komunalnog poduzeća 1. Maj
d.o.o., a kao rezultat odabira ciljanog dizajna izrađena je i knjiga standarda
za potrebe provedbe kampanje, te predstavlja temelj svih proizvoda u sklopu ove
kampanje.