Home LABIN Labin - ostalo U 2018. godini na području Grada Labina zbrinuto 67 kubičnih metara otpada

U 2018. godini na području Grada Labina zbrinuto 67 kubičnih metara otpada

Grad Labin objavio je izvješće o
lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada
i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te mjera za
uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Labina za 2018. godinu.

Za sanaciju lokacija odbačenog
otpada u 2018. godini utrošeno je 23.963,13 kuna bez PDV-a, odnosno 29.953,91
kuna s PDV-om, iz namjenskih sredstava Proračuna Grada Labina, a sanacijom je
prikupljeno 66,9 m3 otpada.

Uglavnom se nepropisno odbacivao
miješani komunalni, krupni i građevinski otpad i to najčešće odbačen na zelenim
javnim površinama i uz prilazne putove šumskim površinama te uz spremnike za
prikupljanje otpada. Nepropisno odbačeni otpad je po nalogu nadležnog upravnog
odjela Grada Labina zbrinut od strane komunalnog društva 1. maj d.o.o., Labin.

Najveća količina odbačenog otpada
zbrinuta je iza OŠ Ivo Lola Ribar gdje je bilo 32 kubna metra miješanog
komunalnog otpada, a velika „akcija“ dogodilo se i na vineškoj Krvovoj placi
gdje je zbrinuto devet kubnih metara.