Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Istra U unapređenje primarne zdravstvene zaštite ulažemo više od 13 milijuna kuna

U unapređenje primarne zdravstvene zaštite ulažemo više od 13 milijuna kuna

Među brojnim i vrijednim ulaganja na području
zdravstva i socijalne skrbi u Istri, značajni su i oni Istarskih domova
zdravlja, čiji je osnivač Istarska županija. Prema riječima istarskog župana Valtera
Flega, u pripremi su dva velika projekta čija će realizacija značajno
doprinijeti kvaliteti primarne zdravstvene zaštite u Istri, a riječ je o
izgradnji zdravstvene stanice u Vodnjanu te obnovi radiološke opreme s
digitalizacijom.

– Tadašnje ordinacije u Vodnjanu zbog derutnog
stanja, veličine i lokacije na kojoj su se nalazile nisu udovoljavale potrebama
adekvatne zdravstvene skrbi za građane. Istarska županija, Istarski domovi
zdravlja i Grad Vodnjan su zajednički prepoznali potrebu za izgradnjom i opremanjem
novih ordinacija koje će udovoljavati suvremenim zdravstvenim standardima i
kriterijima za provođenje zdravstvene zaštite na području Grada Vodnjana. S tim
smo ciljem, u veljači 2017. godine potpisali Sporazum o izgradnji i opremanju
novih ordinacija Istarskih domova zdravlja u Vodnjanu-Dignano, prisjeća se
župan Flego dodajući da je zdravstvena stanica u Vodnjanu prvi zdravstveni
objekt izgrađen u Istri nakon gotovo 30 godina.

Sam objekt zdravstvene stanice ima 360 metara
kvadratnih, predviđenih za dvije ordinacije obiteljske medicine, prostor za
jednu stomatološku ordinaciju, patronažne sestre, te prostori djelatnosti
zdravstvene njege u kući. U sklopu objekta bit će i prostor za zdravstvenu
edukaciju. Izgradnja nove zdravstvena stanice u Vodnjanu rezultat je, dakle,
sporazuma o zajedničkom ulaganju Istarske županije, Grada Vodnjana i Istarskih
domova zdravlja. Grad Vodnjan je ustupio zemljište, financirao izradu projekta
i uređenje okoliša, te je prenio pravo građenja Istarskim domovima zdravlja i
pravo raspolaganja izgrađenim objektom, bez naknade na rok od 35 godina.

Istarska županija i Istarski domovi zdravlja
financiraju, u jednakim omjerima, izgradnju i opremanje zgrade. Istarski domovi
zdravlja su za izgradnju zgrade osigurali sredstva kreditnim zaduživanjem na 7
godina, čiju će otplatu, u jedinkom omjeru, dijeliti Istarski domovi zdravlja i
Istarska županija. Vrijednost investicije je 4,7 milijuna kuna. Sama zgrada je
završena, a pri kraju je i opremanje. U tijeku je uređenje okoliša koji bi,
prema previđanjima, trebao biti završen do kraja travnja, nakon čega bi objekt
bio spreman za izdavanje dozvola i početak rada. Kao drugi vrijedan projekt u
tijeku, župan Flego navodi onaj digitalizacije radiološke opreme u Istarskim
domovima zdravlja.

Cilj projekta je dostupnost radiološkog slikovnog
materijala u svim ispostavama domova zdravlja, povezivanje radioloških
dijagnostika u Istri, mogućnost slanja slikovnog materijala bilo gdje, te
racionalizacija poslovanja. Istodobno, za pacijenta digitalizacija znači
kvalitetniju i učinkovitiju uslugu budući da se smanjuje potreba putovanja
bolesnika do udaljenih specijaliziranih ustanova radi pregleda.

Radiološka i ultrazvučna dijagnostika je jedna od
17 djelatnosti Istarskih domova zdravlja, u kojoj trenutno rade dva radiologa i
pet inženjera radiologije, a dvoje liječnika Domova zdravlja u ovoj godini
završava specijalizaciju iz radiologije. Zajedno s privatnim, ugovornim
radiologom u Poreču, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Istri će tada raditi
pet radiologa, a kompletna radiološka i UZV dijagnostika će biti dostupna u
svim ispostavama IDZ a. Istodobno s poboljšavanjem kadrovske ekipiranosti, radi
se i na nabavi suvremene opreme.

– Posljednjih godina je u velikom dijelu
obnovljena ultrazvučna dijagnostika, a u ovoj godini nabavit će se još četiri
nova UZV aparata ukupne vrijednosti od 1,7 milijuna kuna, za ispostave Buzet,
Umag, Pazin i Poreč. Obnova radiološke opreme s digitalizacijom je financijski
najveći projekt od osnivanja Ustanove 2004. godine, a vrijedan je 8,7 milijuna
kuna, ističe Flego.

Konkretno, projektom će se u svim ispostavama
obnoviti kompletna radiološka oprema i uvesti digitalna tehnologija, koja u
odnosu na postojeću pruža višu kvalitetu slike, manje zračenje, kao i mogućnost
arhiviranja slikovnog zapisa. Jedinstveni informatički sustav će povezati sve
radiološke kabinete u Ustanovi, s mogućnošću povezivanja s bilo kojom drugom
ustanovom u zemlji i inozemstvu.

Također, predviđena je nabava jednog digitalnog
mamografa s tomosintezom, za što je iz proračuna Istarske županije izdvojeno
800 tisuća kuna. Dodatnih 800 tisuća kuna za navedeni su projekt izdvojili
Istarski domovi zdravlja iz redovnog poslovanja, dok će se ostatak osigurati
kreditnim zaduživanjem na rok od 10 godina, za što je dobivena suglasnost
Skupštine Istarske županije.