Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Istra Uređene prometnice s pratećom infrastrukturom u Štinjanu

Uređene prometnice s pratećom infrastrukturom u Štinjanu

S ciljem povećanja razine kvalitete življenja
stanovnika u Štinjanu Grad Pula uredio je Prilaz Plazine i Ulicu Trsine. Za
uređenje navedenih ulica uloženo je oko 1,6 milijuna kuna.

U Prilazu Plazine izgrađena je prometnica u
dužini od oko 180 metara, širine 5,50 metra, s dva vozna traka i jednostranim
nogostupom.  Izgrađena je i nova javna rasvjeta u  dužini od gotovo
200 metara koja će kroz narednih nekoliko dana biti u funkciji. Osim toga,
izvedeni su i slivnici sa spojem na postojeći oborinski kolektor. U Ulici
Trsine (odvojak s Ulice Puntižela) projekt je obuhvatio izgradnju 160 metara
prometne površine, parkirališta s 21 parkirališnim mjestom, javne rasvjete i
sustava oborinske odvodnje. U sklopu uređenja posađeno je i 4 stabla Catalpe.

Osim kontinuiranog ulaganja u prometnu
infrastrukturu kvaliteti življenja u Štinjanu svakako je pridonijelo i uređenje
plaže na Hidrobazi u koju je do sada uloženo oko 11,7 milijuna kuna. Od toga je
Grad Pula izdvojio 8,6 milijuna kuna, a ostatak bespovratnih sredstava dobiven
je od strane Ministarstva turizma. Četvrta po redu faza uređenja, radovi koji
su u tijeku, iznosi oko 3 milijuna kuna od čega su, temeljem Programa razvoja
javne turističke infrastrukture u 2018. godini, Gradu Puli iz Fonda za razvoj
turizma odobrena financijska sredstva u iznosu od 480 tisuća kuna, a ostatak
sredstava osiguran je iz gradskog proračuna. 

Nastavku uređenja iz prethodnih godina obuhvaća
uređenje dijela internih komunikacija centralne zone kojima će se, kao i do
sada, omogućiti nesmetan pristup plaži i objektima na plaži svim korisnicima, a
naročito osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, uređenje betonskih
površina s pripremljenom infrastrukturom za buduće objekte koji su u toj zoni
predviđeni, te postava pripadajuće urbane opreme i rasvjete.   Javna
rasvjeta bit će u LED tehnologiji s ugrađenim regulatorom za smanjenje
intenziteta svjetlosti u noćnim satima – SMART rasvjeta. Osim sanitarnih
čvorova s tuševima, plaža će se nadopuniti s još stalaka za bicikle i košarica
za otpatke, među kojima i za selektivno prikupljanje otpada. Također postavit
će se i sustav za navodnjavanje u dijelu budućih zelenih površina kako bi se
omogućilo kvalitetnije ukorjenjivanje sadnog materijala koji je planiran u
narednim fazama uređenja.  U sklopu ovogodišnjih radova izvršit će se i
pripremni radovi te sadnja 60 različitih stabala (javor, judić, pinija, jasen,
gledičija), 50 – ak visokih grmova (planika, lovor, filirea, tobirovac,
konopljika, žutilovka, viburnum), 115 srednje visokog bilja (abelia, mirta,
smrdeljika, teucrium, brnistra) te 250 sadnica niskih trajnica (ružmarin
puzajući, nekoliko vrsta kadulje) i različitih ukrasnih trava.

Osim uređenja plaže na Hidrobazi na području
Mjesnog odbora Štinjan  i ove godine nastavlja se s pripremom projekata
kojima će se dodatno povećati kvaliteta prometne infrastrukture. Naime, u
proračunu za 2019. godinu osigurano je pola milijuna kuna za pripremu projektne
dokumentacije za uređenje dijela Ulice Puntižela i Fažanske ceste.
Projektiranje uređenje dijela Ulice Puntižela planira se u dužini od 160 metara
i to projektiranje izgradnje prometnih površina s oborinskom odvodnjom i javnom
rasvjetom, dok se projektiranje zahvata uređenja na Fažanskoj cesti (dvije
dionice) planira realizirati u suradnji s Općinom Fažana i Županijskom upravom
za ceste Istarske županije sukladno nadležnosti na Fažanskoj cesti.  

Dodajmo nadalje kako će gradsko trgovačko društvo
Monte Giro d.o.o., uz dane suglasnosti Grada Pule i uz pomoć nadležnih gradskih
odjela pripremiti i ugovoriti radove proširenja groblja u Štinjanu i to za 869
metara kvadratnih, što se planira izvršiti do kraja godine. Financiranje
investicije osigurat će se iz vlastitih izvora financiranja Monte Gira d.o.o. i
drugih izvora.