Home LABIN Labin - ostalo DAN PLANETA ZEMLJE: Projekti koji ne ugrožavaju okoliš mogu poslužiti za borbu...

DAN PLANETA ZEMLJE: Projekti koji ne ugrožavaju okoliš mogu poslužiti za borbu protiv klimatskih promjena

U zgradama diljem svijeta troši
se previše resursa i proizvodi previše otpada. U njima se troši 25 posto vode u
svijetu i 40 posto svjetskih resursa, a ujedno se stvara jedna trećina
sveukupnog otpada i 40 posto svjetskih emisija ugljika. Gledajući kroz prizmu
takve statistike, one nisu ekološki održive.

No, zgrade imaju i golemi
neiskorišteni potencijal za to da postanu okosnica rješenja za neodložne
izazove održivosti s kojima smo suočeni. Projekti koji ne ugrožavaju okoliš
mogu poslužiti za borbu protiv klimatskih promjena i ujedno poboljšati naše
zdravlje, dobrobit i produktivnost.

Da bi se to postiglo, treba
zauzeti sveobuhvatan pristup planiranju, projektiranju i izgradnji kod kojega
se uzimaju u obzir svi aspekti održivosti. Fokusiranje na samo jedan pristup
može imati negativan utjecaj na sveukupne performanse zgrade, što je razlog
zbog kojega standardi razvijeni u Međunarodnoj organizaciji za normizaciju
(eng. International Standardisation Organisation, ISO) i Europskom odboru za
normizaciju (eng. European Committee for Standardization, CEN) sada omogućuju
mjerenje održivosti tijekom cijelog uporabnog vijeka zgrade. Tim standardima
nije obuhvaćen samo učinak na okoliš, nego i način na koji zgrade doprinose
očuvanju zdravlja, sigurnosti i dobrobiti ljudi.

„Trebamo se i dalje truditi proizvoditi još bolje proizvode i pobrinuti
se da ta proizvodnja ostavi što manje traga na okoliš. To uključuje
implementaciju održivosti u naše proizvode, radne postupke, kao i istraživanje
i razvoj“
, rekao je Jens Birgersson, predsjednik Uprave Rockwoola.

Smanjenje količine energije koja
je potrebna u zgradi ključni je korak projektiranja koje uzima u obzir
ekologiju. Obično 80 posto potrošene energije otpada na grijanje, hlađenje,
toplu vodu i rasvjetu, a preostalih 20 posto otpada na građevinske materijale,
transport i rušenje.

Stoga je, premda je projektiranje niske potrošnje energije
ključano, također je važno i projektirati na sveobuhvatniji način i uzeti u
obzir mogućnosti recikliranja i prenamjene zgrade i njezinih materijala na
kraju njihova uporabnog vijeka. Dizajn i materijali isto tako utječu na druge
važne aspekte održivosti, kao što su ugodna toplina, akustička svojstva i
zaštita od požara”, stoji na Rockwoolovoj stranici.