Home STARE KATEGORIJE Zanimljivosti - Istra Flego: U Istri je realizirano gotovo tisuću EU projekata vrijednih 3,2 milijarde...

Flego: U Istri je realizirano gotovo tisuću EU projekata vrijednih 3,2 milijarde kuna

Istarska županija danas je jedna od najrazvijenijih
hrvatskih županija, s BDP-om 26 posto iznad hrvatskog prosjeka i stopom
nezaposlenosti koja je niža od prosjeka EU-a. Stopa useljavanja u Istri je viša
od stope iseljavanja, zbog čega je danas često zovu i „malom Irskom“. Takav
gospodarski i društveni razvoj Istre treba, između ostalog, zahvaliti i
fantastičnoj iskorištenosti EU fondova i općenito, odličnoj suradnji s
različitim regijama Europe i europskim institucijama.

– Istarska županija je najuspješnija hrvatska županija po
korištenju EU fondova. Kroz 7.203 potpisana ugovora Istra je povukla oko
milijardu i 600 milijuna kuna za projekte. To je više od cijelog godišnjeg
proračuna Istarske županije, kaže istarski župan Valter Flego.

Prema raspoloživim podacima, novac iz EU fondova ulagao se
najviše u poljoprivredu i ribarstvo, poduzetništvo, znanost i istraživanje,
energetiku i zaštitu okoliša, promet, kulturu i obrazovanje, zapošljavanje te
promicanje ravnopravnosti spolova. Govoreći o konkretnim EU projektima, župan
Flego podsjeća na ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće
bolnice Pula, izgradnju Sustava navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, vrijedne
projekte energetske obnove škola, izgradnju dva nova paviljona Studentskog doma
Sveučilišta Jurja Dobrile Pula, osiguranje pomoćnika u nastavi, obnovu kulturne
baštine i druge.

Osim europskih, Istra je vrlo uspješna i u programima
prekogranične suradnje kroz koje su korisnici iz te županije apsorbirali čak 215
milijuna kuna. – Istarska županija s čak pet talijanskih regija ima neki oblik
formalizirane suradnje i u partnerstvu s njima smo realizirali niz projekta iz
područja kulture, turizma, zaštite okoliša i transporta, objašnjava Flego.

Međutim, dok je Istarska županija izuzetno uspješna u EU
projektima, Hrvatska se s prosjekom od 17 posto iskorištenosti sredstava iz EU
fondova nalazi na samom začelju zemalja Europske unije. Hrvatska je iz
Europskog socijalnog fonda uspjela iskoristiti samo 16 posto raspoloživog
novca, iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo samo 17 posto, a iz
Europskog fonda za regionalni razvoj tek 16 posto raspoloživih sredstava.

Nadalje, Flego objašnjava da uspjeh Istre treba pripisati
tome što je Županija sustavno radila na jačanju kapaciteta za provedbu
projekata, a jako puno je uloženo i u edukaciju o EU politikama i fondovima.
Posljednjih je godina takvu edukaciju prošlo oko 600 osoba s područja Istre.
Osim toga, Istarska županija kroz različite kanale neprestano informira sve potencijalne
korisnike o mogućnostima financiranja projekata.

 – Da bi osigurali
veću iskorištenost EU fondova, županije moraju biti uključene u planiranje
budućih Operativnih planova, što do sada nije bio slučaj. Isključivanje
županija dovelo je do toga daje iz EU fondova, primjerice, nemoguće izgraditi
nove domove za starije ili potrebnu pomorsku lučku infrastrukturu. Nadam se da
ćemo takve zahvate moći planirati u narednom proračunskom razdoblju, od 2021.
do 2028., ističe župan Flego i dodaje daje Hrvatskoj u tom razdoblju na
raspolaganju gotovo devet milijardi eura.

– Taj novac čeka da ga netko uzme. Nadam se da će država
biti dovoljno pametna da nas ne koči i da će nam omogućiti povlačenje tih
novaca. Osim toga, Hrvatska mora decentralizirati upravljanje EU fondovima.
Takav model pruža određenu autonomiju i utjecaj u procesu definiranja
strateških prioriteta i odabira projekata. Tko bolje zna što nekoj sredini
treba od ljudi koji tamo žive i rade?, pita se župan Valter Flego.

Decentralizirani model implementacije EU fondova, nastavlja
župan, je neusporedivo učinkovitiji i pravedniji od centraliziranog modela
kojeg Hrvatska trenutno ima.

– Europska kohezijska politika i njezini fondovi najvažniji
su instrumenti razvoja europskih država i regija. Jedna trećina proračuna EU-a
namijenjena je socijalnom i ekonomskom jačanju slabije razvijenih regija, a 41
% namijenjeno je razvoju ruralnih krajeva i unaprjeđenju korištenja prirodnih
resursa. Europski fondovi snažan su mehanizam gospodarskog razvoja država članica
i tu priliku Hrvatska ne smije propustiti!, zaključuje istarski župan.