Home STARE KATEGORIJE Kultura - Ostalo Labinski srednjoškolci posjetili Dane otvorenih vrata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

Labinski srednjoškolci posjetili Dane otvorenih vrata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

Petog travnja 2019. učenici
trećih razreda opće gimnazije koji slušaju fakultativni predmet
„Eksperimentalna fizika“ posjetili su Prirodoslovno matematički fakultet u
Zagrebu na kojemu su održani Dani otvorenih vrata („Dan i noć na PMF-u“). 

Uz njih PMF su posjetili i
učenici škole koji su ove godine sudjelovali na Županijskom natjecanju iz
fizike. U pratnji učenika bili su profesori Ticijana Šumberac i Nedeljko
Mandić.

Na Geofizičkom odsjeku PMF-a je
održan program „Geofizika uživo“. Učenici su 
obišli Memorijalne prostorije Andrije Mohorovičića, znanstvenika rodom
iz Voloskog, po kojem u Geofizički odsjek nosi ime. Upoznali  su se s životom i radom Andrije Mohorovičića.
Vidjeli su i  originalne instrumente i
opremu koja se koristila i koristi u seizmologiji pri detekciji potresa.

Potom su poslušali  predavanje 
„Zašto je ove zime Ameriku zahvatila polarna hladnoća i je li to znak da
globalno zatopljenje zapravo ne postoji?“ 
Ova je zima bila iznimno hladna u središnjem dijelu SAD-a gdje su na
nekim mjestima izmjerene temperature čak i do -50 °C. Što je uzrokovalo pojavu
ove ekstremne hladnoće? Je li to znak da posustaje globalno zatopljenje? Mogu
li tako niske temperature zadesiti i Hrvatsku? Odgovore na postavljena pitanja
učenici su dobili  u tom  predavanju.

U predavanju „Frekvencija koja
ruši“ učenici su se upoznali s energijom seizmičkih valova te načina prijenosa
energije s tla na objekt.  Najgore je kad
dođe do rezonantnog prijenosa, kad su jednake frekvencije slobodnih oscilacija
tla i zgrade koja je na tom tlu sagrađena. Izvedeno je i nekoliko pokusa:

Seizmološki pokusi: “Potres
– od izvora do posljedica” – Nizom pokusa prikazan je  nastanak potresa, rasprostiranje valova
potresa i efekte potresa na površini Zemlje. Pokazan je  način na koji 
seizmolozi proučavaju potrese, kako posljedice potresa utječu na ljude i
što možemo učiniti kako bi ih ublažili.

U pokusu „Bura“  pokazano je kako bura  točno nastaje, o čemu ovisi njena snaga,
zašto je Senj grad poznat po buri te još neke druge zanimljivosti.

Pokus „Prašinski vrag“ je
odgovorio na pitanje  može li u pustinji
nastati pojava po strukturi slična pijavicama? Može, i zove se “prašinski
vrag”. Kako on točno nastaje, treba li ga se bojati i još poneke
zanimljivosti učenicima su prikazane u kratkom izlaganju i pokusu.

Učenicima je prikazan pokus u
kojemu je prikazana zanimljiva pojava tzv. „Kelvin-Helmoltzova
nestabilnost“.  Ova nestabilnost
predstavlja jednu od granica između valova i turbulencije u fluidima. Prikazano
je  kako ju prepoznati te gdje ju možete
tražiti u prirodi.

Učenici su imali priliku upoznati
zanimljive geofizičke pojave kroz nekoliko postera i kratkih izlaganja:
Ekstrasolarni planeti, Polarna svjetlost, Tornado, Oluja veća od Zemlje i Nogometna
i koncertna seizmologija.

Nakon Geofizičkog odsjeka na
Fizičkom odsjeku PMF-a u sklopu programa „Fizika danas“ učenici su posjetili
nekoliko laboratorija te poslušali zanimljiva predavanja iz raznih područja
fizike.

Na predavanju „Kako tražimo nove
materijale“ učenici su prezentirane metode rada fizičara pri istraživanju novih
nepoznatih materijala.   U predavanju
„Muzika atoma“ učenici su kroz nekoliko pokusa upoznali čudesni svijet atoma i
kvantne fizike. Upoznali su i temelje rada kvantnih računala za koje se
predviđa da će u slijedećih dvadesetak godina, a vjerojatno i ranije zamijeniti
današnja „klasična“ računala.

U laboratorijima   „NMR — pogled u svijet atoma“  te „Supravodiči i jaki magneti“ učenici su
upoznali opremu i uređaje koji se na PMF-u koriste u istraživačkom radu.  Prikazani su pokusi sa supravodičima i
tekućim dušikom kakvi s zbog skupe opreme ne mogu izvoditi u školskom
laboratoriju.

Na matematičkom odsjeku PMF-a dio
učenici su posjetili interaktivnu izložbu, a na predavanju „Matematika u bankarstvu“
saznali su što matematičari rade u bankama i moraju li baš svi nositi
odijela.  Maturanti zainteresirani za
studij matematike upoznali su se mogućnostima studiranja.