Home LABIN Labin - ostalo Manifestacija “100 milja Istre” dobila pedeset tisuća kuna, a nedešćanska Terra Albona...

Manifestacija “100 milja Istre” dobila pedeset tisuća kuna, a nedešćanska Terra Albona deset

Temeljem provedenog Javnog poziva
za poticanje turističkih manifestacija, proizvoda i projekata na turistički
manje razvijenim područjima Istarske županije u 2019. godini, Istarska županija
je zaprimila ukupno 63 zahtjeva, od čega 40 zahtjeva za dodjelu potpora
turističkim manifestacijama i 23 zahtjeva za potpore projektima.

Sukladno ciljevima iz Master
plana razvoja turizma Istre do 2025. godine, za postizanje ravnomjernog
turističkog razvoja Istre, za razvoj cjelogodišnjeg turizma te za jačanje brenda
destinacije dodijeljeno je ukupno 530.00 kuna kroz dvije mjere:

A) PODIZANJE KVALITETE
TURISTIČKIH MANIFESTACIJA NA TURISTIČKI MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA ISTRE

Potpore u visini od 340.000 kuna
dobilo je 27 turističkih manifestacija regionalnog (i nacionalnog) značaja koje
se održavaju na turistički manje razvijenim područjima Istre, primarno izvan
glavne turističke sezone. Kod navedenih turističkih manifestacija želi se potaknuti
podizanje razine kvalitete njihove organizacije, nadogradnja, odnosno kontinuirano
poboljšanje, a jedan od važnijih aspekata su bili i ekološki aspekti.

U ovoj mjeri najviše su, po 50
tisuća kuna dobili barbanska Trka na prstenac i „100 milja Istre“,
sportsko-turistička manifestacija koju vodi Labinjan Alen Paliska. Dani
otvorenih vrata agroturizama dobili su 30 tisuća kuna, a buzetska Subotina po
starinski 20 tisuća kuna.

Od labinskih lokalnih zajednica,
Općina Sveta Nedelja dobila je 10 tisuća kuna za Gastro bike tour Terra Albona,
a Općina Raša za svoju Feštu od pidoći te Općina Pićan za Legendfest dobile su
po sedam tisuća kuna. Kršanski Krafifest zaslužio je pet tisuća kuna, kao i
pićanska Petivina i Dani Pićanaca.

B) RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA I
PROJEKATA SPECIJALNIH INTERESA NA TURISTIČKI MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA ISTRE

Daljnjih 190.000 kuna dodijeljeno
je za 8 turističkih projekata u okviru selektivnih oblika turizma kao što su
outdoor i aktivni turizam, odnosno cikloturizam, kulturni turizam i eno-gastronomski
turizam.

Ovim potporama se želi potaknuti
razvoj javne turističke infrastrukture i valorizirati autohtone vrijednosti,
istarsku tradiciju, kulturu i običaje, odnosno podignuti razinu kvalitete,
ponudu destinacije a sve u skladu sa Master planom turizma Istre i planovima i strategijama
nižih redova.

Od Županije je slijedom ove mjere
deset tisuća kuna dobila Općina Pićan za uređenje i opremanje vidikovca Sv.
Helena.