Home LABIN Labin - ostalo Na 21. sjednici županijske Skupštine Valter Flego predstavio izvješće o svom radu

Na 21. sjednici županijske Skupštine Valter Flego predstavio izvješće o svom radu

Na 21. sjednici Skupštine
Istarske županije, održanoj danas u Spomen domu, u Pazinu, istarski župan
Valter Flego je predstavio Izvješće o radu župana za 2018. godinu.

„2018. godinu obilježio je
nastavak provedbe višegodišnjih investicija i projekata na području Istarske
županije, poput izgradnje Opće bolnice u Puli, projekta dogradnje i
rekonstrukcije domova za starije, ulaganja u obrazovanje i školsku
infrastrukturu, gospodarstvo, ulaganja u komunalnu infrastrukturu i dr. te niz
novih projekata u cilju razvoja Istre“, kazao je uvodno župan Flego dodajući
kako je prošla godina donijela brojne pozitivne rezultate, ali i brojne
izazove.

Govoreći o pojedinim područjima,
župan se osvrnuo na neke od najznačajnijih projekata i ostvarenja iz 2018.
godine. Što se tiče gospodarstva, Flego je izdvojio sufinanciranje kreditnih
linija ukupnog potencijala od 105 milijuna kuna, 1,08 milijuna kuna potpora
koje je Županija dodijelila za poticanje razvoja poduzetništva, kao i 31 zajam
u vrijednosti 23.961.000,00 kn iz Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma.

Nadalje, Istra je ostvarila
najbolje turističke rezultate u Hrvatskoj; Istra je prva u Hrvatskoj krenula s
definiranjem smjernica razvoja privatnog smještaja te je s tim ciljem naručena
izrada studije „Privatni smještaj Istarske županije“, a usvojena je i
Strategije razvoja vinarstva i vinogradarstva do 2030. godine

Po pitanju Europske unije,
Strukturnih i kohezijskih fondova, župan je podsjetio na 32 milijuna kuna
dobivenih iz EU fondova za 17 projekata na programu Prekograničnesuradnje
Italija-Hrvatska. Nadalje, na području razvoja infrastrukture i zaštite
okoliša, najznačajniji projekt je početak radova na dionici od Pazina do Tunela
Učke Istarskog ipsilona; 43 milijuna kuna vrijedne investicije u vodozaštitni
sustav Istre, te 20 milijuna kuna vrijedna ulaganja u lučke uprave.

Nastavljeni su i radovi na
izgradnji nove Opće bolnice u Puli, a lani je otvorena nova zgrada Dijagnostike
Opće bolnice Pula, opremljena najsuvremenijom opremom. U Bolnici za ortopediju
i rehabilitaciju „dr. Martin Horvat“ Rovinj otvorene su specijalističke dječje
ambulante, a započela je izgradnja ustanove za palijativnu skrb – Hospicija
blaženog Miroslava Bulešića.

Župan Flego se osvrnuo i na
brojna ulaganja u mlade, obrazovanje i znanost, poput projekta energetske
obnove OŠ u Raši, za što je dobiveno 1,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava
iz EU fondova, a osigurano je 1,5 milijuna kuna za pomoćnike u nastavi za
učenike s teškoćama u razvoju, također iz europskih fondova.

Završen je projekt energetske
obnove srednje škole Mate Blažine Labin vrijedan 6,4 milijuna kuna, a započele
su pripremne aktivnosti za projekt rekonstrukcije i dogradnje OŠ Petra Studenac
Kanfanar, vrijedan 20 milijuna kuna. Na području kulture nastavljene su
aktivnosti na EU projektu KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela
Morosini-Grimani i Petrapilosa, čija vrijednost iznosi 22,5 milijuna kuna,
nastavljen je projekt Zavičajne nastave te je započet projekt izgradnje Kuće
kaštela.

Što se učinkovitosti županijske
uprave tiče, u 2018. je usvojena Županijska razvojna strategija do 2020.
godine, kao i Deklaracija o ravnopravnosti i osudi svih oblika diskriminacije,
a započela je izrada Analize stanja istarskog ICT.

Na dnevnom redu sjednice našao se
i Prijedlog Prvih izmjena i dopuna županijskog proračuna za 2019. godinu, koji
iznosi 1.450.700.000,00 kn odnosno za 26.000.000,00 kn više u odnosu na
sadašnji plan. Od toga se aktivnosti koje provodi Istarska županija smanjuju za
2.873.610,93 kn, uslijed promjene dinamike zaduženja za određene kapitalne

investicije. Aktivnosti
proračunskih korisnika se povećavaju za 28.873.610,93 kn. Izmjene i dopune
županijskog dijela proračuna odnose se, između ostalog, na povećanje plana
poreza na dohodak za 9,85 milijuna kuna, a povećavaju se i prihodi od poreza na
nasljeđivanje, poreza na plovila, prihodi od legalizacije jer se ukidanjem
Agencije vraćaju neriješeni predmeti nama na rješavanje. Povećan je i plan
prihoda od europskih projekata za 1.438.467,86 kuna i kod Istarske županije i
kod proračunskih korisnika uslijed povećanja aktivnosti koje provode.

Župan Flego je istaknuo kako je u
proračunu planirano mnogo investicija iz raznih kreditnih sredstava, stoga se
usklađuju planovi s mogućnostima realizacije kredita odnosno s dinamikom
izvođenja investicija. Kredit Zagrebačke banke se koristio za projekt dogradnje
domova za starije osobe, te je u 2019. godinu preostalo dovršiti dogradnju i
opremanje Doma Domenico Pergolis u Rovinju, kao i projektnu dokumentacija za
domove u Puli i Raši. Kredit Privredne banke Zagreb će se koristiti u 2019.
godini za financiranje izgradnje Medicinske škole i energetske obnove OŠ Mate
Balote Buje, dok se ostale investicije iz ovog projekta planiraju u 2020.
godini.

Opseg planiranih radova za
izgradnju i opremanje Medicinske škole u Puli smanjen je za 26,5 milijuna kn
obzirom da se radovi planiraju provesti u sljedećoj godini. Nadalje, za redovno
poslovanje domova za starije osobe sredstva određena Odlukama Vlade RH o
bilančnim pravima nisu dostatna, te ovim izmjenama Istarska županija osigurava
dodatnih 2.670.440,00 kn za tu namjenu. Planirana su sredstva u iznosu 2,5
milijuna kuna za kupnju nekretnine u Zagrebu, i to prostora kojeg trenutno
koristi Klub studenata Istre.

Milijun kuna namijenjeno je za
investicijsko održavanje, odnosno sanaciju zgrade Admiraliteta na Rivi, a
3.245.000,00 kuna za dodatna ulaganja u investicijsko održavanje i kapitalna
ulaganja u škole. Župan Flego je zaključio kako i s ovim rebalansom, Proračun istarske
županije za 2019. godinu ostaje stabilan, potvrđuje da je dobro planiran te se
ne očekuju ozbiljnije promjene u narednom razdoblju. Izvješće o radu župana i
Prijedlog Prvih izmjena i dopuna županijskog proračuna za 2019. godinu
Skupština je usvojila.