Home LABIN Labin - ostalo Obvezna preventivna dezinsekcija i deratizacija na području Grada Labina

Obvezna preventivna dezinsekcija i deratizacija na području Grada Labina

U utorak, 2. travnja 2019. godine provest će
se obvezna preventivna dezinsekcija i deratizacija na području Grada Labina.
Kod provođenja deratizacije biti će obuhvaćene javne površine, napuštene zgrade
i napušteni objekti u nadležnosti Grada u naseljima Vinež, Ripenda, Rabac i
Labin.

 Dezinsekcija će se kontinuirano provoditi
zasipavanjem larvicidima voda stajačica. Da bi se osigurao uspjeh u borbi
protiv glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode pozivaju se građani da
surađuju s ekipama koje provode suzbijanje glodavaca tako da im daju sve
tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti
otrovne meke te odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke
hrane.

 Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije, mole
se građani da onemoguće malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je
postavljen otrov za glodavce te da sklone kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje
ne mogu doći do otrovnih meka. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane
mamce. Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer
će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost
svaki za sebe, a roditelji za djecu.

 Kod sumnje da je došlo do trovanja obratite
se najbližoj zdravstvenoj ustanovi i djelatnicima na terenu ili na telefon 051/
281-163. Rodenticidi: Antidot – VITAMIN K1. U slučaju lošeg vremena radovi se
odgađaju.