Home LABIN Labin - ostalo Prevencija raka dojke u Labinu: brzo naručivanje za mamografiju i ultrazvuk dojke

Prevencija raka dojke u Labinu: brzo naručivanje za mamografiju i ultrazvuk dojke

Labin ima veliku prednost što u
jednom danu, gotovo u sat vremena, pacijentica može napraviti ultrazvuk dojke i
mamografski pregled. Za ultrazvuk dojki naručiti se može u roku od 7-10 dana, a
za mamografiju u roku od 30 dana, dok se u nekim gradovima za takve preglede
čeka i više od 12 mjeseci.

Grad Labin kroz Projekt Labin
Zdravi grad provodi niz preventivnih zdravstvenih programa namijenjenih
očuvanju zdravlja građana. Zdravstvena aktivnost namijenjena prevenciji raka dojke,
jednog od vodećih uzroka smrtnosti među ženama, u Gradu Labinu započela je
2003. godine, kada je velikom humanitarnom akcijom nabavljen mamograf, aparat
za rano otkrivanje raka dojke i novi ultrazvučni uređaj. Radi smanjenja lista
čekanja Grad Labin osigurao je sredstva za dodatan rad  tima na mamografskim
pregledima.

Žene mogu obaviti pregled i bez
uputnice, koji je potpuno besplatan jer troškove osigurava Grad Labin. Tim za mamografske
preglede čine specijalistica radiologije i ultrazvučne dijagnostike dr. Lorena Brnjac,
radiološki tehnolog Ana Mohorić i rtg. tehničarka Aleksandra  Santaleza. Specijalistica
radiologije i ultrazvučne dijagnostike dr. Lorena Brnjac naglasila je da se nakon
mamografskog pregleda ako postoji indikacija preporučuje i ultrazvučni pregled
dojki.

Žene do 40 godine života jednom
godišnje kontroliraju se samo ultrazvukom dojki i ako postoji medicinska
indikacija može se napraviti i mamografija. Izrazila je zadovoljstvo odazivom
na mamografske preglede u Labinu koji iznosi oko 75% ukupne populacije žena što
dokazuje visoku osviještenost žena o potrebi obavljanja preventivnih pregleda.
Naglasila je važnost preventivnih pregleda jer na vrijeme uočene pojave bolesti
garantiraju spašavanje života. 

U 2018. godini obavljeno je 1594
mamografija, od čega 266 bez uputnice te 1346 ultrazvučnih pregleda dojki, od
čega 367 bez uputnice. Mamografski pregledi počinju se obavljati nakon 40
godine dok se ultrazvuk dojki preporučuje djevojkama već od 20 godine.

Koordinatorica Labin Zdravog
grada, Vesna Blažina Hatić rekla je kako besplatne mamografske preglede i
ultrazvuk dojke novčano pokriva Grad Labin iz svog proračuna za što se izdvaja
80 tisuća kuna godišnje.

Žene se prevencijom mogu zaštiti
od ove zloćudne bolesti. Stoga, svakako ako ste mlađi od 40 napravite
samopregled jedanput mjesečno, a klinički pregled i ultrazvuk jedanput godišnje.
Žene se na mamografske preglede i ultrazvuk dojki mogu javiti sa uputnicom ginekologa
ili izabranog obiteljskog liječnika ili direktno bez uputnice ugovoriti pregled
sa službom za RTG dijagnostiku na telefon 650 991 ili e-mail rtg.labin@idz.hr.