Home LABIN Labin - ostalo Sutra se održava prva edukacijska tribina o održivom gospodarenju otpadom

Sutra se održava prva edukacijska tribina o održivom gospodarenju otpadom

Sutra, u petak 26. travnja s
početkom u 13 sati u likovnoj učionici Osnovne škole Ivo Lola Ribar na adresi
Rudarska ulica 9 održat će se prva javna i edukacijska tribina na temu održivog
gospodarenja otpadom. Tribina se održava u sklopu provedbe projekta „Zelene
navike za održivu Labinštinu“ koji će biti i službeno predstavljen te će s
radom započeti i službena web stranica projekta.

Registracija sudionika započinje
u 12:45, a nakon pozdravnog govora župana Valtera Flege te uvodnog govora
gradonačelnika Valtera Glavičića slijedi predstavljanje projekta ‘Zelene navike
za održivu Labinštinu’ i službeno otvaranje web stranice. Tribinu i
predstavljanje projekta vodit će Marijan Galović iz „Galović savjetovanja“
j.d.o.o tvorac idejnih rješenja dizajna i koncepta projekta o čemu smo nedavno
pisali.

Da podsjetimo, projekt obuhvaća
područje Grada Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja s ukupno
22.590 stanovnika prema popisu iz 2011. godine. Svrha projekta je izgradnja i
povećanje svijesti građana Grada Labina i općina Labinštine o važnosti
odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na
sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno
kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji
se odlaže na odlagališta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi
583.808,54 kune, od čega odobrena bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose
496.237,25 kuna te Fonda MRRFEU-a za sufinanciranje provedbe EU projekata na
regionalnoj i lokalnoj razini za 2018 52.542,77 kune.

Više o samom projektu možete
saznati na: http://www.labin.hr/zelene-navike-za-odrzivu-labinstinu

Za sve sudionike tribine osigurat
će se i prikladni promotivni materijali. Pozivaju se svi zainteresirani da
prisustvuju tribini te ujedno i posjete 11. Sajam cvijeća u Labinu koji se
održava 26. i 27. travnja od 09 do 18 sati na Trgu labinskih rudara.
Dobrodošli!

DNEVNI RED:

12:45 Registracija sudionika

13:00 Pozdravni govor – župan
Valter Flego

13:15 Uvodni govor –
gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić

13:30 Predstavljanje projekta ‘Zelene
navike za održivu Labinštinu’ i službeno otvaranje web stranice

projekta – Marijan Galović,
Galović savjetovanje

13:45 Javna i edukacijska tribina
na temu održivog gospodarenja otpadom – Marijan Galović, Galović

savjetovanje

14:30 Pitanja i odgovori