Home STARE KATEGORIJE Kultura - Ostalo U POU Labin održane edukativne radionice

U POU Labin održane edukativne radionice

U Pučkom otvorenom učilištu Labin
održane su edukativne radionice u sklopu projekta KRUG – Kultura, Umjetnost i
Građani. Osnovni cilj projekta je razvoj civilno-javnog partnerstva u provođenju
inkluzivne misije lokalnih kulturnih organizacija uz korištenje modela
sudioničkog upravljanja.

Provodi se u sklopu natječaja
Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. Projekt
je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a bavi suradnjom u likovnim,
filmskim i glazbenim programima.

Povezivanjem javnih ustanova,
udruga i kreativnih pojedinaca želi se stvoriti platforma koja omogućuje
održivo sudjelovanje osoba u nepovoljnom položaju u organiziranju, stvaranju i
korištenju kulturnih programa.

Projekt uključuje organizacije iz
različitih regija, različitih urbanih i ruralnih sredina, a to su: Pučko
otvoreno učilište Zagreb, Pučko otvoreno učilište Labin, Centar za kulturu i
cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata iz Splita, općina Brestovac, Udruga
Svijet tišine iz Zagreba, Udruga za mlade Alfa Albona iz Labina, Festival
Mediteranskog filma iz Splita i Udruga Slama iz Osijeka.

Projekt bi trebao proizvesti
prijedlog modela civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u
kulturi. Na održanim edukativnim radionicama prisustvovali su i aktivno
učestvovali u radu predstavnici ustanova u kulturi, članovi udruga u kulturi,
umjetničkih organizacija i predstavnici jedinice lokalne uprave i samouprave.

Teme edukativnih radionica bile
su sljedeće:

1. Rasprava o važnosti suradnje
organizacija civilnog društva i javnih ustanova

2. Oblici mogućeg sudioničkog
upravljanja u kulturi

3. Pregled mogućih partnerstava
na lokalnoj razini i planiranje suradnje u kulturi

4. Analiza dosadašnjih
partnerstava i suradnje i prijedlozi novih mogućnosti

Voditeljice edukativnih
radionica: Daniela Mohorović, ravnateljica POU Labin i Anja Šumberac, članica
Udruge za mlade Alfa Albona

Tijekom edukativnih radionica
otvarala su se važna pitanja i predlagala se rješenja vezana za potrebu jačanja
međusobne komunikacije, sudioničkog upravljanja, korištenja prostora,
financiranja, disperzije kulturnih aktivnosti u Labinu i doneseni razni prijedlozi
sudioničkog upravljanja u kulturi na našim prostorima.