Home LABIN Labin - ostalo Zagrebačka tvrtka odabrana za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Umjetničke škole

Zagrebačka tvrtka odabrana za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Umjetničke škole

Nakon što je u elektroničkom
oglasniku javne nabave Narodnih novina dana 31. prosinca 2018. godine pod
brojem 2018/S 0F2-0036959 objavljena obavijest o nadmetanju za izradu projektne
dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Umjetničke škole Matka Brajše Rašana
Labin, 20. veljače 2019. obavljeno je javno otvaranje ponuda. U propisanom roku
za radove procijenjene vrijednosti 400.000,00 kn plus PDV pristigle su četiri
ponude.

Pregled i ocjenu ponuda izvršilo
je stručno povjerenstvo za javnu nabavu, o čemu je sastavljen Zapisnik o
pregledu i ocjeni ponuda. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu utvrdilo je da
ponuda URBANE TEHNIKE d.o.o., Zagreb, nakon pregleda i ocjene ponuda u
potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi, te je prema
kriteriju za odabir ponude ocijenjena najpovoljnijom.

Stručno povjerenstvo za javnu
nabavu predložilo je Gradonačelniku Grada Labina da donese Odluku o odabiru
ponude ponuditelja URBANE TEHNIKE d.o.o., Zagreb za sklapanje ugovora o javnoj
nabavi za uslugu Izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade
Umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin sa ponuđenom cijenom od 298.000,00
kuna bez PDV-a.

Planirani dovršetak projektne
dokumentacije je šest mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora koji se
očekuje ovih dana obzirom da je Odluka o odabiru sa današnjim danom postala izvršna.