Home LABIN Labin - ostalo Grad Labin predvodnik razvoja održivog društvenog poduzetništva na području Istarske županije

Grad Labin predvodnik razvoja održivog društvenog poduzetništva na području Istarske županije

Početkom 2018. Godine Grad Labin
je zajedno sa partnerima započeo provedbu međunarodnog projekta pod nazivom
BEGIN Boost Environmental Guadianship for Inclusion (Poticanje zaštite okoliša
za inkluziju). Jedan je to od niza projekata vezanih za poticanje društvenog
poduzetništva u koje se Grad Labin uključuje kako bi potaknuo razvoj sektora
ali i uključivanje osoba u nepovoljnom položaju te marginaliziranih skupina na
tržište rada.

Projekt BEGIN će definirati
modele za stvaranje i upravljanje društvenim start-upovima s ciljem
uključivanja osoba u nepovoljnom položaju. Inovativna značajka i glavni cilj
projekta je razvoj alata za poticanje stvaranja i razvoja društvenih
start-upova aktivnih u očuvanju i zaštiti okoliša, a koji će doprinijeti
društvenom radu i zapošljavanju osoba u nepovoljnom položaju, te pozitivno
utjecati na građane, ali i na turiste.

Projekt će prenijeti know-how iz inovativnih
i iskusnijih regija na one koje zaostaju u kreiranju inovativnog modela, a koji
se može prenijeti i u druge regije koje nisu uključene u projekt. Glavni
zajednički izazov odnosi se na zaštitu okoliša, kao i na promicanje razvoja
održivog turizma.

Izravni korisnici rezultata
odnosno outputa projekta biti će voditelji društvenih start-upova. Neizravni
korisnici će biti potencijalni socijalni korisnici, osobe u nepovoljnom
položaju na tržištu rada zaposlenici društvenih poduzeća, centri za
istraživanje i inovacije, centri za obuku i agencije za zapošljavanje, kao i
pravna i relevantna javna tijela u svakoj od zemalja partnera.

U ulozi partnera, Grad Labin je u
suradnji sa vanjskim stručnjacima iz Zadruge za etično financiranje iz Zagreba,
proveo radionice jačanja kapaciteta za vođenje društvenog poduzeća u Labinu i
Rijeci tijekom 2018. godine te razrade poslovnih modela koje su Marta Berčić iz
udruge DIP te Marijan Galović iz socijalne zadruge Humana Nova predstavljali na
današnjoj konferenciji.

Sa partnerima iz Grčke, Europskim
institutom za lokalni razvoj razradile su se smjernice za trening budućih
voditelja društvenih poduzeća iz Grčke i Hrvatske koje su se koristile za
jačanje kapaciteta društvenih poduzetnika u Bosni i Hercegovini, u općini Gradiška.

Na današnjoj konferenciji koja je
okupila respektabilan broj lokalnih dionika aktivnih u sektoru društvenog
poduzetništva predstavljeni su rezultati BEGIN projekta dok se u radnom djelu
konferencije kroz rad u grupama kreirala podloga za stvaranje strateškog i
akcijskog plana za razvoj društvenog poduzetništva za područje Istarske
županije koja može biti implementirana u javne politike na regionalnoj i
lokalnoj razini.

Društveno poduzetništvo predstavlja
specifični poslovni koncept koji se temelji na načelima društvene, ekonomske i okolišne
održivosti, pružanja robe i usluge na tržištu na inovativan način, a višak
dobiti u društvenim poduzećima reinvestira se u razvoj daljnjeg poslovanja i
jačanje ljudskih kapaciteta organizacije.

„Suradnja na projektu BEGIN
pomogla nam je da se bolje upoznamo sa kontekstom sektora društvenog
poduzetništva u europskim zemljama na području Jadransko-jonske regije, ali i
da kroz istraživanje sektora u Hrvatskoj i izravnom radu sa dionicima u sektoru
shvatimo sa kojim se izazovima isti susreću. Cilj javne uprave je stvaranje
okvira za poticanje poduzetništva te je u tom smislu Grad Labin jedan od
pionira u poticanju razvoja sektora (održivog) društvenog poduzetništva u
Hrvatskoj“, izjavio je Robert Mohorović, voditelj projekta BEGIN.

„Raduje nas što smo od strane
Grada Labina prepoznati kao adekvatan partner u provedbi ovog projekta. Iako se
sektor društvenog poduzetništva u Hrvatskoj razvija sporo, postoje sredine koje
su se odvažile krenuti održivim putem i slijediti najbolje primjere prakse iz drugih
europskih zemalja. Sve europske politike za naredno razdoblje predviđaju rast i
dodatni razvoj sektora dobre ekonomije i društvenog poduzetništva koji već
generira preko 13 milijuna radnih mjesta u EU. Aktivnosti koje smo proveli u
sklopu BEGIN projekta zasigurno će doprinijeti jačanju društvenih poduzeća i
njihovom umrežavanju“ – naglasila je Iva Kvakić, iz Zadruge za etično
financiranje

Nositelj projekta: RRA SEVERNE
PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica (SLOVENIJA)

Partneri: Consorzio Emmanuel
Societa Cooperativa Sociale Onlus (ITALIJA), Consorzio Sol.Co Rete di Imprese
Sociali Siciliane (ITALIJA), Azienda di Servizi alla Persona della Romagna
Faentina (ITALIJA), Grad Labin (HRVATSKA), Općina Shkoder (ALBANIJA), Općina Herceg
Novi (CRNA GORA), Grad Čačak (SRBIJA), Općina Gradiška (BIH), Europski institut
za lokalni razvoj (GRČKA).

BEGIN je projekt koji se
financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu INTERREG V-B
Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014.-2020. Ukupna
vrijednost: 1.150.200,00 € – Proračun za Grad Labin: 73.475,00 € – Bespovratna
sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj: 62.453,75 €