Home LABIN Labin - ostalo I iduće školske godine visoki standardi u labinskim školama

I iduće školske godine visoki standardi u labinskim školama

Nakon što je Grad Labin za tekuću
školsku godinu po prvi puta osigurao nabavku obaveznih školskih udžbenika za
sve labinske osnovce – polaznike dviju gradskih osnovnih škola, osiguravši u
proračunu čak 280.000 kn za tu namjenu, dobra praksa dodjele besplatnih knjiga nastavlja
se i ove godine.

U suradnji s Ministarstvom
znanosti i obrazovanja, a u sklopu provođenja kurikularne reforme koja od iduće
školske godine kreće za učenike prvog, petog te dijelom sedmog razreda osnovnih
škola, Grad Labin osigurat će nadokupnju svih potrebnih obaveznih udžbenika za sve
učenike labinskih osnovnih škola koji imaju prebivalište na području našega
grada.

Za polaznike osnovnih i srednjih
škola koji prema kriterijima Socijalnog programa grada Labina zadovoljavaju
neki od socijalnih kriterija, Grad je osigurao sredstva za pomoć u nabavci
školske opreme, kao i prethodnih godina.

Grad konstantno ulaže u podizanje
standarda obaveznog obrazovanja i u samim školama. Tako će u idućoj školskoj
godini osigurati sredstva za čak 10 grupa produženog boravka u osnovnim školama
„Ivo Lola Ribar“ i „Matija Vlačić“. Za djecu s posebnim potrebama, u sklopu
projekta „Inkluzivne škole 5+“ omogućeno je da 12 polaznika labinskih škola
imaju osigurane pomoćnike u nastavi u školskoj godini 2019./2020.

Polaznici petih i šestih razreda osnovne
škole Matije Vlačića iduće će godine biti uključeni u program građanskog odgoja
i obrazovanja, a nastavlja se i suradnja s IRIM – Croatia Makers u programu
STEM edukacije osnovaca u području programiranja i robotike.

U svim je školama nadograđena i
osuvremenjena informatička i mrežna oprema, te je omogućeno nesmetano
svakodnevno korištenje e-dnevnika. Prijevoz učenika do osnovnih škola osiguran
je iznad standarda, te je omogućen bez obzira na zakonski propisane minimalne
udaljenosti.

U dogovoru sa školama i
prijevoznikom, omogućava se svim osnovcima koji imaju potrebu za autobusnim
prijevozom od svoga doma do škole da koriste besplatni školski autobus.