Home STARE KATEGORIJE Općine - Pićan Kreću upisi i u pićanski vrtić

Kreću upisi i u pićanski vrtić

Dječji vrtić „Mali medvjed“ u
Pićnu objavio je kako započinju upisi u programe predškolskog odgoja i
naobrazbe za pedagošku 2019/2020 godinu.

Zahtjevi za upis podnose se za ostvarivanje
sljedećih programa:

    1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM
RADNOM TJEDNU (ponedjeljak – petak)

    Za djecu koja do 31. kolovoza
2019.g. navrše jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu.

    – cjelodnevni 10-satni program
(od 6,30 do 16,30 sati)

    – poludnevni programi prema potrebi
roditelja

    2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati
godišnje)

    – za djecu u godini prije polaska
u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom

    3. POSEBNI PROGRAMI

    – za djecu s određenom vrstom
teškoća (4-sata) 

DOKUMENTACIJA POTREBNA PRI UPISU

– rodni list ili izvadak iz
matice rođenih  (bez obzira na datum
izdavanja isprave)

– preslika osobne iskaznice
roditelja

– potvrde o prebivalištu za oba
roditelja (ne starije od 30 dana)

– liječnička potvrda za dijete iz
koje je vidljivo je li dijete cijepljeno.

– prijavnica koja se može
podignuti  u vrtiću ili na internetskoj  stranici Općine Pićan ( www.pican.hr)

Prijave za upis djece predškolske
dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe podnose se u Dječji vrtić u
Pićnu ili Kukurinima (od 10,00 do 16,30 sati) 
do 07.06.2019 godine. Rezultati će biti objavljeni u vrtićima do kraja
lipnja 2019.g.

UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić
upisuju se  temeljem ugovora koji
roditelji sklapaju s dječjim vrtićem „Mali medvjed“ u pravilu od 01. rujna
2019.g. ili od uključivanja djeteta u program. Sve potrebne informacije možete
dobiti na telefone:  095/576 5265 i
095/721 2474.