Home STARE KATEGORIJE Kultura - Ostalo Matematičari Srednje škole Mate Blažine i ove godine briljirali na Festivalu matematike

Matematičari Srednje škole Mate Blažine i ove godine briljirali na Festivalu matematike

U Puli je 6. 5. 2019. održan 14.
Festival matematike – ekipno natjecanje iz matematike za učenike osnovnih i
srednjih škola.  Natjecanje se organizira u pet kategorija  PIKO
(učenici 3. i 4. razreda osnovne škole), MIKRO (učenici 5. i 6. razreda osnovne
škole), MEGA (učenici 7. i 8. razreda osnovne škole), GIGA (učenici 1. i 2.
razreda srednje škole) i TERA (učenici 3. i 4. razreda srednje škole). Labinski srednjoškolci su u kategorijama GIGA i TERA, u svakoj kategoriji po jedna
ekipa.

U kategoriji TERA labinska je ekipa
osvojila 1. mjesto u kategoriji opće, jezične i klasične
gimnazije (3. mjesto sveukupno zajedno sa centrima izvrsnosti i
prirodoslovno-matematičkih gimnazija). Ekipa je nastupila u sastavu: Karlo
Frankola, Marko Damjanić, Martin Šverko i Lana Klobas.

U kategoriji GIGA labinska je ekipa
osvojila 3. mjesto u kategoriji opće, jezične i klasične
gimnazije. Ekipa je nastupila u sastavu: Petar Dundara, Matteo Dobrić, Mate
Griparić i Karlo Peršić. Mentori učenika bili su: 
Roberta Germin Mileta, Đani Žufić  i Ticijana Šumberac.