Home LABIN Labin - ostalo Na Trgetu dobra kvaliteta mora, svugdje ostalo na Labinštini izvrsna

Na Trgetu dobra kvaliteta mora, svugdje ostalo na Labinštini izvrsna

Uskoro započinje sezona kupanja
pa se na području Istarske županije krenulo s provedbom Programa praćenja
kakvoće mora za kupanje. Program je izrađen na temelju Uredbe o kakvoći mora za
kupanje („Narodne novine“, br. 73/08) koja je usklađena sa Direktivom o
upravljanju kakvoćom voda za kupanje (2006/7/EZ).

Uredbom se propisuju standardi
kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži, granične vrijednosti mikrobioloških
pokazatelja kao i druge značajke mora. Provedba Programa je ugovorno povjerena
Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije.

Financijska sredstva za provedbu
programa osigurana su u proračunu Istarske županije, proračunima priobalnih
jedinica lokalne samouprave i njihovih ustanova kao i od turističkih tvrtki
odnosno turističkih zajednica u priobalju.

Sukladno odredbi članka 5.
Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao
mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se
meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

Na temelju rezultata
mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena
mora za kupanje koje se objavljuju se na internetskim stranicama putem mrežne
aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koju razvija i održava
Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Aplikacija je dostupna putem
sljedeće poveznice http://www.izor.hr/kakvoca.

Pojedinačna ocjena određuje se
nakon svakog ispitivanja tijekom sezone kupanja dok se godišnja ocjena određuje
po završetku sezone kupanja na temelju skupa podataka o kvaliteti mora. Konačna
ocjena određuje se po završetku posljednje sezone kupanja i tri, prethodne
sezone kupanja, na temelju skupa podataka od najmanje 28 uzoraka za svaku točku
ispitivanja.

Sukladno odredbama Uredbe,
Županijska skupština Istarske županije je na sjednici, održanoj 29. travnja
2019. godine, usvojila Odluku o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za
kupanje na plažama Istarske županije i kalendar uzorkovanja za 2019. godinu.

More za kupanje se, temeljem
rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje,
razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu
plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i
zadovoljavajuće žutom bojom.

Broj izraslih kolonija crijevnih
enterokoka u 100 ml morske vode za more izvrsne kakvoće mora biti manji od 60,
za dobro od 61 do 100 i za zadovoljavajuću kakvoću od 101 do 200, a broj
izraslih kolonija E. coli za more izvrsne kakvoće mora biti manji od 100, dobro
od 101 do 200 i zadovoljavajuće od 201 do 300.

Prema kalendaru uzorkovanja,
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je prvo uzorkovanje mora u ovoj
godini proveo u periodu od 22. do 24. svibnja. Ukupno je uzorkovano more na 218
mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe
se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 15,4 ºC do 19,6
ºC, dok se temperatura zraka kretala od 15 ºC do 23,4 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata
ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 209 mjernih točaka ili u 95,87%
uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na četiri mjerne točke
(AC Mareda – Ispod restorana, Novigrad; TN Tere – Hotel Maestral, Novigrad; TN
Tere – AC Sirena, Novigrad; Naselje Mareda, Novigrad) ili u 1,83% uzoraka zabilježena
dobra kakvoća dok je na pet mjernih točaka (Mareda – Caffe Macumba, Novigrad;
Novigrad – Zidine, Novigrad; TN Tere – Hotel Laguna, Novigrad; Hotel Riviera – Ispod
hotela, Poreč; AC Lanterna – Plaža Valeta, Tar-Vabriga) ili u 2,29% uzoraka zabilježena
zadovoljavajuća kakvoća mora.

Dodajmo da na Labinštini su sve pozicije ocjenjene izvrsnom kakvoćom, osim na Trgetu gdje je more dobre kvalitete.